1. מיתוג Q מכני

מיתוג Q מכני חוסם את מסלול האלומה בתוך המהוד באמצעות תריס (Shutter), או מטה את האלומה ממסלולה על ידי מראה מסתובבת או מנסרה מסתובבת (ראה תרשים 7.20 א').

מראה מסתובבת ליצירת מיתוג Q

תרשים 7.20א': מראה מסתובבת ליצירת מיתוג Q.

הדרישות לפעולה אופטימלית של מיתוג Q הן:

  1. העברה מכסימלית, שפירושה איבודים אפסיים במצב "פתוח".
  2. העברה מינימלית של קרינה דרך מיתוג ה- Q כשהוא במצב "סגור".
  3. זמן מיתוג מהיר בין שני המצבים.

מיתוג Q מכני מקיים את דרישות 1 ו2-, אך הוא איטי למדי, ומוחלף בהדרגה במפסקים מהירים יותר.

קיימות מספר שיטות ליצירת מיתוג Q מכני:

  1. תריס (Shutter) מחומר אטום.
  2. סיבוב אלמנט אופטי כגון מראה או מנסרה בתוך המהוד.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"