ביטוי מתמטי לתיאור גורם האיכות (Q)

עבור לייזר שאחת המראות שלו מחזירה ב – 100% ומצמד מוצא עם מקדם החזרה R, מבוטא גורם האיכות Q במשוואה:

Q=\frac{2\cdot L}{\lambda \cdot (1-R)}

L = המרחק בין מראות המהוד.

λ= אורך הגל.

על פי משוואה זו, כאשר מקדם ההחזרה של מצמד המוצא R גבוה (קרוב ל1-), גורם האיכות Q גבוה.

בדרך כלל מבוצע המעבר בין Q גבוה ל- Q נמוך לאחר שהתווך הפעיל נשאב למצב מעורר מאוד.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"