סיכום ביניים על פולסי לייזר מחזוריים

באיור 7.24 משורטטים מספר פולסים הנפלטים מלייזר כפונקציה של הזמן.

פולסים מחזוריים הנפלטים מלייזר

איור 7.24: פולסים מחזוריים הנפלטים מלייזר

כמו בכל תופעה מחזורית, ניתן כאן להגדיר:

זמן מחזור (T) – פרק הזמן בין שתי נקודות אקוויוולנטיות על שני פולסים סמוכים.

תדירות (ƒ) – מספר הפולסים בשניה.

שים לב לאבחנה בין התדירות (∨) של הגל (המוגדרת על פי אורך הגל), לבין תדירות הפולסים (f).

ברור כי הקשר בין שני הגדלים שהגדרנו, זמן מחזור ותדירות, הוא:

T=\frac{1}{f}

D. C. = Duty Cycle – יחס בין משך הפולס (Δt1/2), לבין זמן המחזור (T).

Duty Cycle מגדיר את החלק היחסי של משך הפולס מתוך זמן המחזור, כלומר מתאר את החלק היחסי בו פועלים הפולסים מתוך הזמן הכולל.

זהו יחס בין שני פרקי זמן, ולכן זהו גודל חסר ממדים.

בנוסחה:

D. C. = Δt1/2/T

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"