הספק ממוצע (Pav) של לייזר פולסי

מכיוון שההספק של לייזר פולסי אינו רציף, מגדירים הספק ממוצע (Pav) של הלייזר כהספק שהיה נדרש ללייזר רציף להעביר את אותה כמות אנרגיה שמעביר הלייזר הפולסי בשניה.

הספק ממוצע (בשניה) מחולק למספר הפולסים בשניה (f) נותן את האנרגיה הממוצעת של כל פולס (Ep).

במקום לחלק את ההספק הממוצע במספר הפולסים, ניתן לכפול אותו בזמן המחזור (T = 1/f) , ולקבל את אנרגיית הפולס:

Ep = T*Pav

הספק ממוצע (Pav) מציין את סך כל האנרגיה שהעבירה אלומת הקרינה בפרק זמן מוגדר (שניה).

חישוב ההספק הממוצע מבוצע על ידי הכפלת מספר הפולסים בשניה (f) באנרגיה של פולס בודד:

Pav = f*Ep

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"