פולסים הנפלטים מלייזר דו תחמוצת הפחמן מסוג TEA

TEA = Transverse Excited Atmospheric Pressure

לייזר CO2 מסוג TEA הוא לייזר בו תערובת הגאזים בשפופרת נמצאת בלחץ אטמוספירי, והוא פולט פולסים שצורתם מיוחדת.

בתחילת הפולס מופיע שיא גבוה (Spike) למשך זמן קצר (100-500 ננושניות), ואחריו זנב ארוך (1-2 שניות) עם הספק נמוך (ראה איור 7.17א').

פולס מלייזר TEA CO2;

איור 7.17א': פולס מלייזר TEA CO2

השיא המוביל נקרא: Gain Switched Spike והוא נובע מאותן סיבות פיזיקליות בגללן נוצרים הפיקים הבודדים בפולס הארוך הנפלט מלייזר מצב מוצק.

החלק הארוך של הפולס נוצר כתוצאה מעירור מולקולת ה- CO2 ע"י התנגשויות מולקולריות.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"