הערה

(*) הנוסחה המדויקת לחישוב האנרגיה של פולס היא:

נוסחה

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"