ההסבר הפיזיקלי להיווצרותם של פולסים

ההסבר הפיזיקלי להיווצרותם של פולסים אלו מתואר באיור 7.17:

פולסים מלייזר מצב מוצק

איור 7.17: פולסים מלייזר מצב מוצק

עקב השאיבה החזקה ההגבר עולה בצורה מהירה.

עקב ההגבר הגבוה, הפולס הבודד נבנה במהירות, וגורם לדלדול היפוך האוכלוסייה.

כתוצאה מכך גדלה הבליעה, גורמת לירידת ההגבר במסלול סגור הלוך ושוב אל מתחת לערך 1.0, והלזירה נפסקת.

מכיוון שפולס השאיבה נמשך, ממשיך התווך הפעיל לקבל אנרגיית עירור, והתהליך חוזר על עצמו.

מכיוון שרוחב הקו של הלייזר מכיל מספר אופני תנודה (Modes) אורכיים אפשריים, כפי שראינו בסעיף 4.2, כל אחד מהם מעורר ופועל באופן בלתי תלוי באחרים, ומתקבלת התוצאה הנראית באיור 7.17.

יש לציין כי למרות ההבדל בתכונות בין הפולסים הבודדים, הרי סך הפולס הכולל מהלייזר (מעטפת מכלול הפולסים) הוא יחסית קבוע.

זאת הסיבה שבתכונות הלייזר מציינים את סך כל האנרגיה בפולס ואת מישכו.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"