תוכן עניינים

תוכן עניינים: "אנרגיה בהיבט רב תחומי"

0. הקדמה.

1. מהי אנרגיה?

1.1 מבוא: מהי אנרגיה?

1.2 מושגים פיזיקליים:

1.3 אילו סוגי אנרגיה קיימים?

1.4 באילו יחידות משתמשים למדידת אנרגיה?

1.5 מקורות לאספקת אנרגיה זמינה:

2. אילו סוגי אנרגיה קיימים? ומה קובע את גילגולי האנרגיה ביניהם?

3. מהם מקורות האנרגיה?

3.1 דלק מחצבי (פוסילי).

3.2 אנרגיה גרעינית (ביקוע גרעיני, מיזוג גרעיני).

3.3 אנרגיה כימית (תאי דלק, מימן, מזון).

3.4 אנרגיה מביומסה.

3.5 אנרגיה גיאותרמית.

3.6 אנרגיית שמש.

3.7 אנרגיית רוח.

3.8 אנרגיה הידרו-חשמלית.

4. צריכת אנרגיה

4.1 צריכת חשמל ביתית.

4.2 צריכת אנרגיה בתעשייה.

4.3 צריכת אנרגיה של אמצעי תחבורה.

4.4 נתוני צריכת אנרגיה בעולם.

4.5 כיצד קשורה צריכת האנרגיה של האנושות ל"משבר האנרגיה"?

4.6 צריכת אנרגיה בישראל.

5. אנרגיה וסביבה

5.1 תופעות בטבע הקשורות לאנרגיה. גילגולי אנרגיה בכדור הארץ, אקלים ומזג אוויר, רעידות אדמה, נדידת היבשות, מחזור המים בטבע, מחזור הפחמן בטבע, וכו'.

5.2 אנרגיה ופסולת. השפעות השימוש במקורות אנרגיה מחצביים או גרעיניים על זיהום כדור הארץ, ועל עליית הטמפרטורה על פני כדור הארץ.

5.3 זיהום אוויר ומים.

5.4 בניית בית אקולוגי – בית המשולב בהרמוניה עם הסביבה.

5.5 פתרונות לבעיית אספקת אנרגיה זמינה ללא פגיעה בסביבה.

5.6 הסכמים בין מדינות בעולם לגבי שמירה על הסביבה.

6. אנרגיה והאדם

6.1 אנרגיה ברמת הפרט – תזונה ואנרגיה – (קישור לאתר אחר). במחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן, קיים אתר אינטרנט נפרד על נושא זה.

6.2 אנרגיה ברמה לאומית – תרבות ואנרגיה.

6.3 השתלשלות היסטורית של השימוש במקורות אנרגיה על ידי האדם.

6.4 אוכלוסיית העולם וצריכת האנרגיה – האם יש כאן בעיה?

6.5 מה מספק אנרגיה לצמחים? (מה "אוכלים" הצמחים?)

7. מסגרות להוראת הנושא: "אנרגיה בהיבט רב תחומי".

7.1 מבוא: מסגרות אלטרנטיביות להוראת הנושא.

7.2 "משאל עם" בנושא מקורות אנרגיה אלטרנטיביים.

7.3 מפת מושגים בנושא: "אנרגיה בהיבט רב תחומי".

7.4 פעילויות בגן המדע בנושאי אנרגיה.

7.5 פרויקטים של תלמידים (בקבוצות).

7.6 קורס על "אנרגיה וסביבה", בהיקף של 5 יחידות לימוד.

7.7 פעילויות חשיבה בסדרי גודל (בעיות פֶרמי).

8. משאבי עזר להוראת נושא האנרגיה בהיבט רב תחומי

8.1 הדגמות בנושא אנרגיה.

8.2 סרטים בנושאי אנרגיה.

8.3 פעילויות הקשורות באנרגיה לביצוע עם תלמידים.

8.4 מפת מושגים בנושא: "אנרגיה בהיבט רב תחומי".

8.5 מילון מונחים.

8.6 ביבליוגרפיה בעברית ובאנגלית, כולל אתרי אינטרנט.

8.7 רשימת מושגים חשובים לחידון על שם אילן רמון בנושא אנרגיה בהיבט רב תחומי.

8.8 שאלון שלב ראשון בנושא אנרגיה לחידון על שם אילן רמון של מרכז המורים הארצי למו"ט בחט"ב 2007.

8.8 משימות בנושא אנרגיה לחידון על שם אילן רמון של מרכז המורים הארצי למו"ט בחט"ב 2007.

8.9 התפתחות מושגים על אנרגיה אצל תלמידים.

8.10 משימות טיפוח אוריינות מדעית – טכנולוגית (במתכונת מבחני פיזה (PISA)), שנכתבו על ידי המחלקה להוראת המדעים, במכון ויצמן.