8.9 התפתחות מושגים על אנרגיה אצל תלמידים

את נושא האנרגיה כדאי להתחיל ללמד בגיל מוקדם ככול הניתן.

התפתחות המושגים אצל ילדים מאפשרת התייחסות ספירלית לנושאים, תוך הרחבה בהתאם לרמת התלמיד.

רשימת המטרות בהתאם לדרגת התפתחות התלמיד (החל מגן הילדים):

 • מודעות לעובדה שכל היצורים החיים צורכים אנרגיה.
 • קיימים מקורות אנרגיה גם בחיי היום יום שלנו, וכדאי ללמוד להכירם.
 • לאנרגיה שימושים רבים.
 • לאנרגיה השפעה חזקה על חיי האדם.
 • יש הבדלים בין מקורות אנרגיה שונים.
 • אנרגיה ניתן להמיר מצורה אחת לאחרת.
 • לצריכה נבונה של אנרגיה, לשימוש נכון במקורות האנרגיה הקיימים, יש השפעה ניכרת על החברה בה אנו חיים.
 • קיימים מקורות אנרגיה מחצביים, המשמשים את האדם, אולם כמותם סופית.
 • קיימת התפתחות היסטורית של שימוש באנרגיה, המצביעה על שימוש בכמות אנרגיה גדולה יותר לאדם ככול שהוא מתפתח. עלייה ברמת חיים גוררת עלייה בצריכת האנרגיה.
 • קיים חוק שימור האנרגיה.
 • למרות חוק שימור האנרגיה, כמות האנרגיה הזמינה לניצול על ידי האדם, מוגבלת.
 • קיימים מקורות אנרגיה מתחדשים, וכדאי לבני האדם לעבור לשימוש בהם.
 • כל תהליך קשור בהמרות אנרגיה מצורה לצורה בהתרחשותו.
 • קשר בין אוכל (מזון) לאנרגיה. הסבר על נושא הדיאטות למיניהן. מארג המזון בטבע.
 • האנרגיה מהשמש מומרת בתהליכים רבים לאנרגיה זמינה על כדור הארץ.
 • תהליך הפוטוסינתיזה.
 • "משבר מקורות האנרגיה הזמינים לאדם".
 • הקשר בין השימוש באנרגיה ממקורות מחצביים לזיהום והשפעה על הסביבה.
 • סוגי האנרגיה השונים (קינטית ופוטנציאלית).
 • קרינה אלקטרומגנטית כאמצעי להעברת אנרגיה.