8.1 הדגמות בנושא מקורות אנרגיה (בעיקר חלופיים)

ההדגמות מחולקות לשני סוגים:

הדגמות בתוך כיתה או חדר המעבדה

8.1.1 הפקת חשמל מירקות ופירות – סוללה חשמלית.

8.1.2 תאי שמש – חיבורים בטור ובמקביל.

8.1.3 "מכונת חום"(גנרטור תרמו-אלקטרי).

8.1.4 מנוע קיטור כולל בניית "מנוע קיטור" תוצרת בית.

8.1.5 עיקרון פעולתו של גנרטור.

8.1.6 טורבינה לייצור חשמל המופעלת באמצעות זרם מים, או אוויר.

8.1.7 מודל לפעולת דוד השמש.

8.1.8 ניסוי מכין בכיתה: עקרון פעולת בריכת שמש לקראת ניסוי בחוץ.

8.1.9 אנרגיה אגורה בקפיץ.

8.1.10 מודל פעולת סירת קיטור.

8.1.11 הדגמת פעולת גנרטורים ידניים.

8.1.12 מנורת קישוט בתנועה.

8.1.13 הדגמת הפקת אנרגיה ממקור הידרואלקטרי.

8.1.14 תחרות בין תלמידים לבניית מכונית המונעת באמצעות אנרגיה מתאי שמש.

8.1.15 בניית בית אקולוגי.

הדגמות נוספות:

8.1.25 הברווז השותה (Drinking Duck).

8.1.26 "מד אהבה" (Love Meter).

8.1.27 שקית חימום.

8.1.28 ליצנים מתנודדים.

בנוסף להדגמות, קיימים נושאים רבים באתר, שניתן להשתמש בהם כהדגמות, ניסויים, או יישומים טכנולוגיים:

פעילות הדגמה מחוץ למעבדה

8.1.16 בניית תנור שמש בשתי שיטות:

מיקוד קרינת השמש באמצעות מראה פרבולית.

מיקוד קרינת השמש באמצעות עדשת פרנל.

8.1.17 הפעלת לוח מסחרי של תאי שמש.

8.1.18 הדגמת עקרון הפעולה של בריכת שמש.

בנוסף קיימת לרכישה ערכת ניסויים מסחרית בנושא אנרגיית שמש, מחברת "עץ הדעת" מקיבוץ יסעור.

8.1.19 הדגמת עקרון תנור שמש לחימום נקניקיות.

8.1.20 הדגמת עקרון הבית הסולארי.

8.1.21 הדגמת עקרון טיהור (זיקוק) מים באמצעות אנרגיה מהשמש.

לסיום נפנה לביבליוגרפיה ואתרי אינטרנט אחרים בהם ניתן למצוא הסברים להדגמות נוספות.

הצעות להדגמות נוספות, אנא שילחו אלינו, ולאחר בדיקה, באם תימצאנה הדגמות מומלצות, הן תפורסמנה באתר, תחת שם השולח. כתובת למשלוח:

rami.arieli@weizmann.ac.il

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן