8.1.16 פעילות הדגמה מחוץ למעבדה

8.1.16 בניית תנור שמש בשתי שיטות:

א. מיקוד קרינת השמש באמצעות מראה פרבולית

קיימות מראות פרבוליות קטנות (קוטר צלחת כ 20 סנטימטרים), שניתנות לרכישה כחלק ממערכת "עץ הדעת" (ראה בהמשך). מניחים כלי עם מעט מים במוקד המראה, מכוונים אותה מול השמש, והמים מתחממים.

תנור שמש עם משטח מחזיר אור פרבוליתנור שמש עם משטח מחזיר אור פרבולי

בגן המדע של מכון ויצמן למדע נמצאת מראה פרבולית גדולה (קוטר מעל מטר), המאפשרת הרתחת מים בזמן קצר, ואפילו הבערת אש על בלוק עץ.

דוגמא לפעולת תנור הדגמה זה, ניתן לראות בתמונות הבאות:

הגודל הפיסי של התנור (לעומת גודל אדם):

המראה הפרבולית במכון ויצמן

מסלול אלומת הקרינה המתמקדת, והעשן העולה מהעץ הנשרף במוקד:

המראה הפרבולית במכון ויצמן

קיימים מודלים שונים של תנורי שמש לבנייה, ובאתר יש כתובות אינטרנט של אתרים, בהם ניתן לראות דוגמאות.

 

ב. מיקוד קרינת השמש באמצעות עדשת פרנל

מניחם במוקד העדשה פיסת נייר ושורפים אותה. או מניחים במוקד כלי עם מים ומרתיחים אותם (ניתן למדוד את קצב התחממות המים, באמצעות מד טמפרטורה בתוך המים).

מערכת הדגמה, המראה שניתן גם לכוון את הזווית של המראה ביחס לשמש, מופיעה בתמונות הבאות:

תנור שמש המבוסס על עדשת פרנלתנור שמש המבוסס על עדשת פרנל