8.1.29 בורג ארכימדס

בורג ארכימדס (Archimedes Screw) הוא מתקן מכני, שהומצא על ידי המדען והמתמטיקאי ארכימדס (Archimedes) שחי בשנים 287-212 לפני הספירה.

המתקן הומצא כדי לעזור לאיכרים להעלות מים להשקיה מהנהר לשדה, בכמויות גדולות, ובפשטות, ללא השקעת כוח רב.

דוגמה של מתקן בורג ארכימדס, שצולמה בגן המדע של מכון ויצמן למדע, מוצגת בתמונה:

מתקן בורג ארכימדס

המתקן מופעל באמצעות הליכה על משטח, הנמצא בחלקו העליון של המתקן.

החלק התחתון של בורג המתקן נמצא בתוך מאגר המים.

ציר הבורג נטוי בזווית לעומת המישור האופקי.

המבנה הבורגי, גורם לכך שמים יעלו במעלה ה"בורג", אל תעלת השקיה, הנמצאת ליד חלקו העליון של הבורג.

המתקן מנצל את תכונת הבורג, בה פועלים בכוח קטן, לאורך דרך ארוכה, ומבצעים עבודה (מכפלה של כוח בדרך) הזהה לזאת המבוצעת בהפעלת כוח גדול, לאורך דרך קצרה.

עד היום, המתקן נמצא בשימוש על ידי איכרים, במדינות כגון מצרים, כפי שרואים בתמונה:

מתקן בורג ארכימדס

יתרונות המערכת:

  • פשוטה לבנייה.
  • אינה צורכת חשמל.
  • ניתנת להפעלה ברגע הנדרש, ללא הכנות מיוחדות.

למערכת בורג ארכימדס, קיימים מספר פרמטרים הקובעים את פעולתה:

  • אורך הבורג.
  • קוטר הבורג.
  • זווית השיפוע של הבורג.
  • מספר הסיבובים בבורג (הפסיעה של כל סיבוב).

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן