8.1.11 הדגמת פעולת גנרטורים ידניים

קיימים מתקנים המאפשרים להדגים את פעולת הגנרטור.

כדי ליצור חשמל, יש ליצור תנועה יחסית בין סליל לשדה מגנטי.

ניתן לבצע זאת באמצעות סיבוב מגנט בתוך סליל מחוט מתכתי מוליך, או באמצעות סיבוב סליל מחוט מתכתי מוליך, בתוך השדה המגנטי הנוצר על ידי מגנט.

קיימות מערכות הדגמה רבות, וחלקן מתוארות בתמונות הבאות:

מערכת הדגמת פעולת גנרטורים ידניים מערכת הדגמת פעולת גנרטורים ידניים

קיימים גם פנסים הפועלים על עקרון דומה, כאשר במקום להשתמש בסוללות, מפעילים לחץ על הידית, וכתוצאה מכך, נע מגנט בתוך סליל ומייצר חשמל להארת הפנס. דוגמה לפנס נראית בתמונה:

פנס

מערכת גנרטור ידני, המשמשת למערך ניסויים לתלמידים, מבוססת על 2 גנרטורים ונורית להט. גנרטור ידני אחד נראה בתמונה:

מערכת גנרטור ידני מערכת גנרטור ידני

ניתן גם לחבר את הדקי הגנרטור האחד להדקי הגנרטור השני, ולהמיר שוב את האנרגיה החשמלית שיוצר גנרטור אחד, לאנרגיית תנועה, אותה ניתן לראות בסיבוב הגנרטור השני:

מערכת גנרטור ידני

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן