8.1.6 טורבינה לייצור חשמל (באמצעות זרימת מים או אוויר)

הטורבינה (Turbine) היא מערכת המתרגמת תנועה קווית לתנועה סיבובית.

בהדגמה בכיתה, השתמשנו בטורבינה המופעלת באמצעות זרם מים.

אנו השתמשנו במערכת הדגמה מסחרית, אותה ניתן לרכוש בחברת science demo. באמצעות הטורבינה המסתובבת ניתן לסובב גנרטור ולמדוד את המתח המתקבל ממנו. נבנו גם מספר דגמים של תלמידים, והתברר כי יש להקפיד ליצור זרימה בלחץ של המים כדי להדליק נורית להט.

טורבינה נוספת, המחוברת בצורה ישירה לגנרטור כחלק בלתי נפרד, בנינו מקיט מסחרי. זוהי טורבינת רוח המסתובבת כאשר משב רוח חזק פוגע בה. ניתן לראות את המתקן בתמונה:

טורבינת רוח טורבינת רוח

המערכת המסתובבת כוללת 4 מגנטים, הנעים מעל 4 סלילים קבועים. התנועה היחסית שבין הסלילים למגנטים גורמת להיווצרות מתח חילופין בסלילים. לקצות הסלילים מחוברת דיודה פולטת אור הנדלקת ב 2 צבעים בהתאם לקוטביות המתח המחובר אליה. כאשר הטורבינה מסתובבת, רואים אור מהבהב בשני הצבעים, הוכחה להיווצרות מתח חילופין בסלילים.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן