8.1.23 מקורות נוספים בהם מצויים הסברים על ניסויים והדגמות

קיימים מספר רב של אתרי אינטרנט העוסקים בפעילויות לתלמידים בנושאי אנרגיה, בעיקר בפרויקטים, בנושא ניצול אנרגיה חלופית.

לדוגמא:

http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/thermo/thermo.html#thermodynamics

אתר זה מסביר בפירוט, תוך שימוש בתמונות צבעוניות, כיצד לבנות מתקנים, כגון: תנור שמש לחימום נקניקיות באמצעות קולט פרבולי.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן