7. מסגרות להוראת הנושא: "אנרגיה בהיבט רב תחומי"

7.1 מבוא: מסגרות אלטרנטיביות להוראת הנושא.

7.2 "משאל עם" בנושא מקורות אנרגיה אלטרנטיביים.

7.3 מפת מושגים בנושא: "אנרגיה בהיבט רב תחומי".

7.4 פעילויות בגן המדע בנושאי אנרגיה.

7.5 פרויקטים של תלמידים (בקבוצות).

7.6 קורס על "אנרגיה וסביבה", בהיקף של 5 יחידות לימוד.

7.7 פעילויות חשיבה בסדרי גודל (בעיות פֶרמי).

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן