סיור בגן המדע במכון ויצמן – אנרגיה

מטרת הסיור היא לזהות את גלגולי האנרגיה במספר מכסימלי של מתקנים.

לנוחיותכם רוכזו שמות המתקנים בהתאם למתחם בו הם נמצאים.

מתחם הילדים

פסל קינטי (ראה תמונה)

פסל קינטי

מה מספק אנרגיה למתקן?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

חרוט כפול "עולה במדרון" (ראה תמונות)

חרוט כפול "עולה במדרון"חרוט כפול "עולה במדרון"חרוט כפול "עולה במדרון"

חרוט כפול "עולה במדרון"חרוט כפול "עולה במדרון"

האם אין כאן סתירה לחוק שימור האנרגיה?

האם ביכולתך להסביר את פעולת המיתקן?

מתחם המים –

גלגל תנופה הידראולי (ראה תמונה)

גלגל תנופה הידראולי

מה לדעתך מספק אנרגיה למתקן?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

למה יכולה לשמש מערכת כזו?

מה יתרונותיה של מערכת זו כמתקן לאגירת אנרגיה?

מה חסרונותיה של מערכת זו כמתקן לאגירת אנרגיה?

דגם גלי ים (ראה תמונה)

דגם גלי ים

מה מספק אנרגיה למתקן?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

האם ידוע לך אם אפשר לנצל גלי ים כמקור אנרגיה זול לשימוש האדם?

מתחם התנועה –

פסלים קינטיים הנעים באמצעות אנרגיית הרוח (ראה תמונה)

פסלים קינטיים הנעים באמצעות אנרגיית הרוח

הרוח גורמת לתנועת הפסלים. אילו סוגי תנועות הנך מזהה, ומה מקורן?

תנועת גוף חלול וגוף מלא במורד מישור משופע (מומנט התמדה סיבובי) (ראה תמונה)

מומנט התמדה סיבובי

מה מספק אנרגיה למתקן?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

האם ביכולתך למצוא הסבר מילולי מדוע גוף אחד יורד במהירות שונה מהגוף השני?

הרמת שק – עם גלגלת כמנוף ובלעדיה (ראה תמונה)

הרמת שק באמצעות מנוף או בלעדיו

מה מספק אנרגיה למתקן?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

האם ביכולתך למצוא את הקשר בין גודל הכוח המופעל להרמת השק לבין האנרגיה הכובדית הפרופורציונית לגובה אליו מגיע השק?

כדורים קופצים (ראה תמונה)

כדורים קופצים

מה מספק אנרגיה למתקן?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

האם ביכולתך להסביר את הגובה אליו הגיע הכדור הקטן?

הזזת משקולת כבדה באמצעות מגנטים (תהודה) (ראה תמונה)

הזזת משקולת כבדה באמצעות מגנטים

מה מספק אנרגיה למתקן?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

מתחם המוזיקה –

מכיוון שגלי קול (צלילים) נושאים אנרגיה, מה מספק אנרגיה למתקן?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

מתחם הגלים והתקשורת

תקשורת קול באמצעות מראות פרבוליות (ראה תמונה)

תקשורת קול באמצעות מראות פרבוליות

כשאת/ה מדבר/ת בשקט, כמות קטנה של אנרגיה מסופקת לגל הקול. כיצד בכל זאת מאפשר המתקן העברת קול למרחק גדול כל כך?

מתחם האנרגיה והסביבה

דוד שמש (ראה תמונה)

דוד שמש

מה גורם לעובדה שאפשר לחמם מים בדוד שמש?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

תנור שמש (ראה תמונה)

מדוע תנור שמש זה יכול להגיע לטמפרטורות גבוהות כל כך?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

דגם מגדל שמש (ראה תמונה)

דגם מגדל שמשדגם מגדל שמש

כיצד נקלטת אנרגיית השמש במתקן?

מה כמות האנרגיה המכסימלית שניתן לאסוף במתקן זה (הערכה לסדר גודל)? ועד לאיזו טמפרטורה מקסימלית ניתן לדעתך להגיע במתקן זה?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

האם ביכולתך לתאר מערכת שתאפשר ניצול אנרגיה זו?

תאים סולריים (ראה תמונה)

תאים סולרייםתאים סולריים

מה קובע את כמות אנרגיית השמש המנוצלת במתקן?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

אנרגיית רוח (ראה תמונה)

שבשבת רוח

כיצד מתורגמת אנרגיית הרוח לתנועה סיבובית?

האם יש במתקן ניצול אנרגיה?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

בורג ארכימדס (ראה תמונה)

בורג ארכימדסבורג ארכימדס

מה מספק אנרגיה למתקן?

אלו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

האם ידוע לך למה שימש מתקן זה בעבר?

מתחם החלל

מטוטלות מצומדות (ראה תמונה)

מטוטלות מצומדות

מה מספק אנרגיה למטוטלת השניה?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

נדנדת ירח (ראה תמונה)

נדנדת ירח

מה מספק אנרגיה למתקן?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?

יו-יו אנושי (ראה תמונה)

יו-יו אנושי

כיצד הנך מספק אנרגיה למתקן?

מה גורם לעלייתך מעלה?

אילו גלגולי אנרגיה זיהית במתקן?
חפש בגן מתקנים נוספים בהם קיימים גלגולי אנרגיה ותאר אותם.

התמונות בגן המדע צולמו על ידי נורית ארד.