מסגרות אלטרנטיביות להוראת הנושא: "אנרגיה בהיבט רב תחומי"

נושא האנרגיה נלמד במערכת החינוך בגילאים שונים, בצורות שונות ובהקשר לנושאי לימוד שונים.

התלמידים לומדים בנפרד על:

  • אנרגיה בביולוגיה (מזון ועיכולו, אנרגיה בגוף האדם ובבעלי החיים, תהליך הפוטוסינתיזה, וכו').
  • אנרגיה בכימיה – ריאקציות כימיות: אקסותרמיות ואנדותרמיות, וכו'.
  • אנרגיה בפיזיקה במכניקה: אנרגיה פוטנציאלית, אנרגיה קינטית, ואנרגיה אלסטית. בחשמל אנרגיה חשמלית ומגנטית, וכו'.
  • אנרגיה במערכות גיאולוגיות (מזג אוויר, רעידות אדמה, מחזור המים בטבע), וכו'.

בדרך כלל אין מסגרת המקשרת לתלמיד בין נושאי הלימוד הדיסציפלינריים השונים.

כדי למלא חלל זה אנו מציעים את האתר בנושא: "אנרגיה בהיבט רב תחומי".

אנו ממליצים ללמד על אנרגיה כנושא בין תחומי, המקשר בצורה אינטגרטיבית עקרונות שונים הנלמדים במדעים.

מקצוע הפיזיקה (וכן גם מקצועות הביולוגיה והכימיה) הנלמד בבית הספר התיכון, עוסק בעיקר בניתוח שינויים המתרחשים בגופים ביחס לסביבתם.

בלימוד הפיזיקה בדרך המקובלת, הסוגים השונים של השינויים נלמדים במסגרת פרקים נפרדים, במועדים שונים, וללא קשר בין ההסברים, לסוגים שונים של שינויים. לדוגמה, שינויים במיקומו של גוף במרחב, נידונים במסגרת המכניקה. שינויים בתכונות התרמיות של הגוף נידונים במסגרת התרמודינמיקה, ושינויים בתכונות החשמליות והמגנטיות של הגוף, נידונים במסגרות אחרות.

לתלמידים קשה לבנות מודל מחשבתי, שיאגד בתוכו את הנושאים השונים תחת מסגרת אחת.

התנסות ראשונה בהפעלת קורס על נושא זה, נערכה במכון ויצמן בשנת תשנ"ט. מטרת ההתנסות הייתה לבדוק גישות שונות להוראת הנושא. בהמשך מפורטים חומרים וגישות בהם נעשה שימוש בהתנסות זו.

התנסות שנייה ומורחבת בוצעה במכללת אורט יד סינגלובסקי, למורים לטכנולוגיה בחודשים מרץ – יוני 2001, בקורס סמסטריאלי למורים, לקראת קבלת תעודת הוראה. חלק מהפרויקטים שהכינו המורים בקורס זה, מופיעים באתר.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן