דוגמא לפעילות סביב נושא "אנרגיה" בפרוייקט רחובות – שנה"ל תשנ"ט

במהלך שנת 1999, נוסתה פעילות "משאל העם" בהשתלמות מורי חט"ב ברחובות. המתכונת של הפעילות הוצגה בקורס למורים כמשתלמים, ואחר כך הועברה על ידם בכיתותיהם.

להלן תיאור מסגרת הפעילות:

בי"ס: חט"ב א' ע"ש קציר – רחובות

אוכלוסית יעד: כתות ט'.

מועד הפעלת פעילות: מחופשת הפסח עד חג השבועות תשנ"ט.

הפעילות כללה את ארבעת השלבים הבאים:

 • שלב I: גירוי וחשיפה לנושא.
 • שלב II: רכישת ידע בנושא.
 • שלב III: הצגת ידע ע"י תלמידים.
 • שלב IV: "הפנינג אנרגטי".

שלב I: יום גירוי וחשיפה לנושא (5 – 4 שעות)

בפני כל השכבה (8 כתות), הוצגו הדגמות לגלגולי אנרגיה ע"י עובד קדם מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן.

בהמשך התלמידים צפו בסרט וידאו (סרט מסדרת "בעין חוקרת" – אנרגיה), ומלאו "דף צפייה בסרט": דף עבודה המתייחס לסרט.

בסוף שלב I: כל כיתה בחרה לטפל בסוג אחד של אנרגיה מהרשימה הבאה:

 1. ביומסה (אנרגיה המנוצלת מחומר אורגני).
 2. אנרגית רוח.
 3. אנרגיה סולרית (שמש).
 4. אנרגיה של מים.
 5. אנרגיה מכנית.

שלב II: רכישת הידע בסוג האנרגיה הנבחר (5 – 4 שעות)

עבודה במסגרת כיתתית

 • כל כתה מתחלקת לזוגות של תלמידים, כל זוג תלמידים מקבל מאמר מאוסף המאמרים. התלמידים מתבקשים לקרוא את המאמר ולהוציא מתוכו 5 – 2 עובדות בנושא הנדון.
 • התלמידים מתקבצים לקבוצות בנות ארבעה תלמידים, כל קבוצה מתעמקת ב- 2 – 3 מאמרים.

משימת הקבוצה היא להעלות את העובדות על שקף ולהציג את המאמרים בהם התמחו בפני הכתה.

סוף שלב II: יצירת מאגר מידע של עובדות שנאספו ע"י הכתה, בנושא בו התמחתה הכיתה: בשלב זה קבוצות התלמידים מציגים את השקף שהכינו לפני הכתה, ותלמידי הכתה ממיינים את העובדות עפ"י הקריטריונים הבאים:

יישומי, חברתי, ביולוגי/כימי, כלכלי, פיסיקלי, אקולוגי, טכנולוגי, עלות מול תועלת.

שלב III: הצגת הידע בשיטות הצגה שונות בפורום כיתתי (5 – 4 שעות + הנחיה אחה"צ)

התארגנות מחודשת במסגרת הכיתה לקבוצות של 4 – 2 תלמידים.

המשימה: כל קבוצה בוחרת שיטה אחת להצגת הידע, מרשימת השיטות הבאה:

 1. דגם.
 2. מצגת.
 3. ניסוי.
 4. משחק לימודי.
 5. סרט וידאו.
 6. הרצאה.
 7. פוסטר.

סוף שלב III: בסה"כ כל הכתה מציגה את הנושא שבו התמחתה הכיתה, ב- 7 דרכים שונות.

שלב IV: "חגיגה אנרגטית" (5 – 4 שעות – יום פעילות) (במסגרת שכבתית של 8 כתות).

– ביום המיועד הוצגה תערוכה, שבה הציגה כל כיתה את כל הפעילויות שביצעה בנושא הנבחר. סה"כ הוצגו חמישה נושאים ע"י 8 הכיתות. התלמידים סיירו בתערוכה, כשבידיהם שאלון, המתייחס למוצגים בתערוכה.

– תלמידי השכבה התכנסו באולם והוצגו בפניהם סרטי הוידאו וההרצאות שהוכנו במסגרת שלב III. סה"כ הוצגו כל חמשת הנושאים בשתי הדרכים הנ"ל.

– "משאל עם" – התלמידים מקבלים את הדף הרצ"ב. הם מתבקשים להמליץ על כיוון השקעה לטווח ארוך, בפיתוח שיטות לניצול סוג מסוים של אנרגיה.

בסוף שלב Iv התלמיד משלשל לקופסה דף ובו רשומה החלטתו על הסוג האנרגיה שבה כדאי להשקיע משאבים. כתוצאה ממשאל העם נבחרה אנרגיה סולרית בתרגיל זה.

בקובץ המצורף, נמצא שאלון מעודכן, שהופעל בהשתלמות למורי חטיבות הביניים, שהועבר בשלומי, בחודש נובמבר 2011.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן