רשימת מושגים חשובים לחידון על שם אילן רמון בנושא אנרגיה בהיבט רב תחומי

סוגי אנרגיה:

 • אנרגיה גרביטציונית, אנרגיה של משיכה בין גופים,
 • אנרגיה גרעינית, אנרגיה מגרעיני האטומים,
 • אנרגיה חשמלית, אנרגיה מגנטית,
 • אנרגיית קרינה, אנרגיה אלקטרומגנטית,
 • אנרגיה מכנית,
 • אנרגיה כימית, אנרגיה האגורה בקשרים כימיים, אנרגיה מביומסה, אנרגיה בתגובות כימיות,
 • אנרגיה של מצב, אנרגיה פוטנציאלית (חשמלית, אלסטית, כובדית, גרביטציונית, …),
 • אנרגיה של תנועה, אנרגיה קינטית,
 • אנרגיית חום, אנרגיה תרמית,
 • אנרגיה אקוסטית, אנרגיה של גלי קול,

יחידות למדידת אנרגיה והספק:

ג'ול (Joule), חבית נפט (Barrel), יחידה תרמית בריטית (BTU = British Thermal Unit), כוח סוס (Horse Power), קילוואט [KW], קילוואט שעה [KWh], קלוריה גדולה (קילוקלוריה) (KCal),

מקורות אנרגיה:

 • דלק מחצבי (פוסילי, Fossile fuel): פחם (Coal), גז טבעי (Natural Gas), נפט (Oil), פצלי שמן (בטומן).
 • ריאקציות גרעיניות כמקור לאנרגיה, ביקוע גרעיני (Fission), אנרגיה גרעינית, דאוטריום, זמן מחצית חיים (Half Life), כור גרעיני, מיזוג גרעיני (Fusion), נויטרון, רדיואקטיביות.
 • אנרגיה כימית (מימן, תאי דלק).
 • אנרגיה מביומסה, ביומסה, פרמנטציה (תסיסה) (Fermentation).
 • אנרגיה גיאותרמית, חום פנימי של כדור הארץ.
 • אנרגיית מהשמש: דוד שמש, תנור שמש, מגדל שמש (Solar Tower), הליוסטט, בריכת שמש, קולט שמש, תא פוטו וולטאי – תא שמש (Solar Cell).
 • אנרגיית רוח, אנרגיה מתנועת רוח.
 • אנרגיה הידרו חשמלית (הפרשי גובה), אנרגיה הידרואלקטרית, הידרו-אלקטרי, תעלת הימים ("מוביל השלום"), אנרגיה מגלי הים.
 • אנרגיה מתחדשת (Renewable Energy), מקורות אנרגיה מתחדשים,
 • אנרגיה חלופית (Alternative Energy), מקורות אנרגיה מתחדשים.

דלקים מחצביים: דלק מחצבי (Fossile Fuel)

 • נפט גולמי (Crude Oil).
 • פחם: אנתרציט (Anthracite), בטומן (סוג של פחם) (Bituminous Coal), ליגניט (Lignite), פחמי עץ (Charcoal).
 • נפט: בנזין (Gasoline), פיצוח (Cracking), קרוסין (Kerosine), גזוהול, דלק (Fuel).
 • פצלי שמן (Oil Shale)
 • גז טבעי (Natural Gas)

טמפרטורה

– טמפרטורה מוחלטת – מעלות קלווין, מעלות פרנהייט (Fahrenheit), מעלות צלסיוס (Centigrade, Celsius), חום, עבודה, תרמודינמיקה, פרפטואום מובילה (תנועה נצחית), מעגל קרנו,

מושגים כלליים:

רכב חשמלי, רכב היברידי, רכב מונע בגז, צריכת דלק ברכב,

תא דלק, מימן כאמצעי לאיחסון אנרגיה (דלק),

קרינה אלקטרומגנטית, ספקטרום אור נראה, פוטוסינתיזה

אפקט החממה (Greenhouse Effect),

בית סולארי, בית אקולוגי,

בעירה (שריפה) (Combustion), דו תחמוצת הפחמן, זיהום אוויר (Air Pollution)

יעילות (מקור אנרגיה) – נצילות

גידול אקספוננציאלי

גנרטור, מנוע, הספק, חום, טורבינה, תחנות כוח, תחנות אספקת חשמל,

מצבר, מנוע חום, סוללה ("בטריה"), סוללה נטענת (ניקל קדמיום, כספית, …), רשת חשמל (Grid), אספקת חשמל, צריכת חשמל, …

גלגולי אנרגיה, המרות אנרגיה, מעברי אנרגיה, שימור אנרגיה, חוק שימור האנרגיה, עבודה, נצילות, יעילות, פרפטואום מובילה (Perpetuum Mobile), קלוריק, פלוגיסטון,

הקשר בין מסה לאנרגיה: E = mc2, חוק שימור מסה ואנרגיה.

מזון, תכולה קלורית, תזונה,

מושגים הקשורים לכדור הארץ מערכת השמש והיקום:

 • מזג אויר, אקלים,
 • אטמוספירה- הרכב ומבנה, צירקולציה גלובלית,
 • מאזן הקרינה באטמוספירה של כדור הארץ,
 • עננים, הוריקן, טורנדו,
 • ברקים, שדונים (Sprites),
 • התחממות כדור הארץ, אפקט החממה, החור באוזון, זיהום אוויר, גזי חממה, אירוסולים, חורף גרעיני,
 • אפקט חממה בפלנטות במערכת השמש,
 • רעידות אדמה, צומאמי.
 • השמש, פעילות השמש (Space weather),
 • מקור האנרגיה בכוכב, מיזוג גרעיני, סופרנובה, חור שחור, כוכבים אחרים,