האם יש קשר בין סוגי הכוחות הקיימים בטבע לסוגי האנרגיות? (נושא למתקדמים)

במדע, נהוג להתייחס למספר כוחות בסיסיים בטבע:

כוח גרביטציה (משיכה בין גופים חומריים) – סביב גוף חומרי נוצר שדה (בור פוטנציאל), המושך גוף חומרי אחר הנמצא בקרבתו. כתוצאה מכך, מתארים את הגוף השני כבעל אנרגיה פוטנציאלית כובדית (גרביטציונית). בפועל, טוב יותר להתייחס אל המערכת הכוללת את הגופים כבעלת אנרגיה.

כוח אלקטרומגנטי – השדה האלקטרומגנטי הנוצר סביב מטענים חשמליים, מפעיל כוח על כל מטען חשמלי הנמצא בו. שדות אלו הם המקור לאנרגיה החשמלית, לאנרגיה הכימית של הקשר בין אטומים ומולקולות, ולאנרגיה של קרינה אלקטרומגנטית.

כוח גרעיני – הכולל את הכוח הגרעיני החלש והכוח הגרעיני החזק – שדה הכוח הגרעיני פועל רק לטווחים קצרים (בתוך גרעין האטום). כוחות אלו מהווים את המקור לשחרור אנרגיה גרעינית אל מחוץ לגרעין.

השימוש במושג "שדה" עדיף על פני השימוש במושג "כוח", מכיוון שהשדה מגביל את האזור בו מורגשת השפעת שינויי האנרגיה, ומגביל את מהירות התפשטות השינויים (קיים פרק זמן שעובר עד שההשפעה מתקדמת מנקודה אחת של השדה לנקודה אחרת).

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן