3.2 תגובות גרעיניות כמקור לאנרגיה זמינה

לוגו של קרינה רדיואקטיבית

הנושאים בהם מטפל האתר:

3.2.1 רקע מדעי: מבנה האטום והגרעין.

3.2.2 מהו המקור של האנרגיה הגרעינית? – כוחות גרעיניים, אנרגיית קשר לנוקליאון, E=Dm*c2.

3.2.3 תגובות גרעיניות מהן ניתן להפיק אנרגיה:

3.2.3.1 מהי רדיואקטיביות (Radioactivity)?
3.2.3.2 מהו תהליך ביקוע גרעיני (Nuclear Fission)?

3.2.3.3 מהו תהליך מיזוג גרעיני (Nuclear Fusion)?
3.2.3.4 מהי אניהילציה (היעלמות Annihilation)? – חלקיק ואנטי-חלקיק (חומר ואנטי-חומר).

3.2.4 מהן השיטות לניצול האנרגיה הגרעינית?

3.2.4.1 פצצות גרעיניות: "פצצת האטום" (Atom Bomb), "פצצת המימן" (Hydrogen Bomb), "פצצות מלוכלכות" (Dirty Bomb).
3.2.4.2 כורים גרעיניים: כור ביקוע גרעיני, כור מיזוג גרעיני.

3.2.5 מהם כורי ביקוע גרעיני להפקת אנרגיה זמינה?

3.2.5.1 סוגי כורי ביקוע גרעיני ומבנה סכימטי של כור ביקוע גרעיני להפקת אנרגיה.
3.2.5.2 בטיחות בכורי ביקוע גרעיניים ותקלות שהתרחשו  בהם בעבר: צ'רנוביל, 3 מייל איילנד, יפן.
3.2.5.3 היסטוריה של השימוש בכורי הביקוע הגרעיניים והאם יש להם שימוש בעתיד – דור רביעי (Generation IV).
3.2.5.4 עלות כורי הביקוע הגרעיניים – הקמת הכור, השימוש בכור, טיפול בחומרי הפסולת של הכור.
3.2.5.5 כור גרעיני דוגר (Breading Nuclear Reactor).
3.2.5.6 כורי ביקוע גרעיני בישראל – למטרות מחקר, למטרת הפקת אנרגיה.
3.2.5.7 מהי מידת השימוש בכורי ביקוע גרעיניים בעולם?

3.2.6 כורי מיזוג גרעיני.

3.2.7 התייחסות לאנרגיה גרעינית.

3.2.8 חומר רקע על אנרגיה גרעינית.

3.2.9 פעילות לתלמידים על כורי ביקוע גרעיניים.

3.2.10 האם בהפעלת כורי ביקוע גרעיני לא נפלטת פסולת?

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן