3.2.5.4 מהי העלות הכוללת של הפקת אנרגיה מכורי ביקוע גרעיניים?

ניתן לקרוא בספרות המדעית משנות השבעים של המאה ה 20, ובספרות המדעית הפופולרית, הצהרות כגון: "עלות השימוש באנרגיה גרעינית היא נמוכה ביותר".

אפשר גם להיזכר בדבריו של יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית בארצות הברית (Lewis Strauss), שאמר בשנת 1954: "עלות השימוש באנרגיה גרעינית תהיה כל כך נמוכה, עד כדי כך שלא יהיה כדאי כלכלית לגבות עבורה תשלום" (“Too Cheap to meter”), מכיוון שעלות תהליך הגבייה, תהיה גבוהה מעלות הפקת האנרגיה.

  • האם לדעתכם היה אמת בטענה זאת?

כאשר מתייחסים ברצינות לסך כל העלות של השימוש באנרגיה גרעינית, יש לכלול בה את כול ההשפעות שלה, החל מכריית עופרות האורניום, וכלה באיחסון לטווח זמן ארוך מאוד, של חומרי הפסולת הגרעיניים, לאחר השימוש במוטות הדלק.

אם נתייחס לדו"ח שפורסם בשנת 2010 (186 עמודים)(*), על ידי הוועדה לאנרגיה של קליפורניה (CEC = California Energy Commission), שהשווה את עלות ייצור החשמל בטכנולוגיות שונות בשנת 2018, נגלה כי עלות ייצור חשמל באמצעות כורי ביקוע גרעיניים היא בין הגבוהות ביותר !!!

התייחסות כוללת לאנרגיה גרעינית

כאשר  שוקלים שימוש באנרגיה גרעינית, יש מספר סוגי שיקולים:

  • כלכלי – השקעה כספית להקמה ותפעול של הכור הגרעיני, לעומת רווחים מהפקת האנרגיה באמצעותו. יש להתייחס גם לרווחים לשנה, וגם להתייחס לסך כול תקופת פעולתו של הכור הגרעיני, ולעלות פירוקו ויצירת מקום ניתן ליישוב בני אדם באזור.
  • פסולת רדיואקטיבית ואחסונה ומניעת פגיעה ביצורים חיים – הדלק הגרעיני לאחר השימוש בו בכור, מכיל חומרים רדיואקטיביים, אותם יש צורך לאחסן במקומות מרוחקים מיצורים חיים, למשך מאות ואלפי שנים. נכון לשנת 2010, כל כור גרעיני מאחסן את תוצרי הפסולת שלו בכור עצמו, והכוונה היא למצוא מקום אחסון יציב מבחינה גיאולוגית ומרוחק מבני אדם. בארה"ב, בחרו בהרי יוקה (Yucca Mountain) בנבדה, כמקום אחסון לכל הפסולת הרדיואקטיבית מתחנות הביקוע הגרעיני בארה"ב. לאחר 22 שנים של בדיקת רעיון זה, ולאחר בזבוז של 9 מיליארד דולר לצורך הבדיקות, יש התנגדות לכך, והפתרון נדחה משנה לשנה.
  • בטיחות הפעלת הכור הגרעיני – לאחר מספר תקלות בכורים גרעיניים, שהגדולה והמסוכנת בהן הייתה פיצוץ הכור בצ'רנוביל (Chernobyl) באוקראינה בשנת 1986, קיים חשש בציבור מהקמת כורים גרעיניים נוספים, בעיקר באזורים הקרובים למגורי אדם.
  • צרכי אנרגיה של המקום, והאפשרויות האחרות לאספקת אנרגיה, לעומת הכור הגרעיני – כיום נושא הקיימות (אי פגיעה בדורות הבאים) משפיע על אי הקמת כורים גרעיניים. רוב כספי הפיתוח מופנים לאנרגיות חלופיות.
  • מניעת האפשרות של שימוש בחומרים רדיואקטיביים מהכור, ליצירת פיגוע טרור – גורמי טרור מנסים להשיג חומרים רדיואקטיביים לבניית "פצצות מלוכלכות", וכן חומרי גלם ליצירת פצצות אטום ופצצות מימן.

(*) "2010 Comparative Costs of California Central Station Electricity Generation".

לעמוד הבא לחץ כאןלעמוד הקודם לחץ כאן