3.2.3 מאילו תגובות גרעיניות ניתן להפיק אנרגיה?

קיימות מספר תגובות גרעיניות, מהן משתחררת אנרגיה:

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן