3.2.6 מהו כור מיזוג גרעיני?

מיזוג גרעיני (Nuclear Fusion) הוא תהליך של תגובה גרעינית, בה שני גרעיני אטומים קלים מתמזגים לגרעין כבד יותר.

לדוגמה, ריאקציה מקובלת של התמזגות 2 דאוטרונים (מימן כבד):

1H2 + 1H2 –> 2He4 + 23.85 [MeV]

בתהליך מיזוג גרעיני, כמות האנרגיה המשתחררת עבור כל נוקליאון בגרעין, גדולה מזו המשתחררת בתהליך הביקוע הגרעיני.

בסעיף 3.2.3.3, ניתן למצוא הפנייה לאתר אינטרנט אחר של מחבר אתר זה, עם הסבר על הפיזיקה של תהליך המיזוג הגרעיני.

כור מיזוג גרעיני (Nuclear Fusion Reactor), הוא מתקן, בו מופקת אנרגיה לשימוש האדם, כתוצאה מתגובות מיזוג גרעיני בין אטומים קלים.

למעשה, בכל כוכב, כמו השמש שלנו, מתרחש תהליך של מיזוג גרעיני של מימן ליצירת הליום, וכך מופקת האנרגיה, שחלקה מגיע אלינו באמצעות קרינת השמש.

כדי לבצע מיזוג גרעיני מבוקר על פני כדור הארץ, מנסים כיום להתקדם בשני כיווני מחקר שונים:

כליאה אינרציאלית (Inertial Confinement) – באמצעות אלומות לייזר מכל הכיוונים, כפי שמוסבר באתר הלייזרים של המחבר. המעבדה הגדולה ביותר בעולם, בה נבנה: "מתקן ההצתה הלאומי", או בשמו המוכר באנגלית:

NIF = National Ignition Facility

בינואר 2012 הצליחו לירות במתקן, 57 יריות במהלך כל החודש ! התכנית היא להקים כור מיזוג גרעיני להדגמה, הנקרא:

LIFE = Laser Inertial Fusion Energy

כליאה מגנטית  (Magnetic Confinement) המבוצעת באמצעות שדות מגנטיים חזקים, בסליל בצורות בייגלה (Torus). המתקן הנבנה בצרפת, בעלות של 21 מיליארד דולר, בשיתוף פעולה של מדינות רבות, נקרא:

ITER = International  Thermonuclear Experimental Reactor

מידע על פרויקט בינלאומי זה, ניתן למצוא באתר הפרויקט:

http://www.iter.org

מתקן זה הבנוי על פי עקרון Tokamak, שהוא השם ברוסית של חדר מגנטי טורואידי, יכול לשמור על הפלסמה בה מתרחש תהליך המיזוג הגרעיני למשך מספר שניות.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן