3.1 מהו דלק מחצבי (פוסילי)?

דלק מחצבי הוא חומר אורגני שמוציאים מקרום כדור הארץ. חומר זה משחרר אנרגיה זמינה בתגובה כימית. דלק מחצבי משמש כמאגר של אנרגיה פוטנציאלית כימית. תחת תנאים מתאימים, תיווצר תגובת חימצון, בה משתחררת אנרגיה זמינה.

דלק מחצבי יכול להיות במספר מצבי צבירה: מוצק נוזל או גז.

הדלקים המחצביים נוצרו לפני מיליוני שנים, משיירי צמחים ובעלי חיים, בתהליכי חימצון בלתי מלא וריקבון.

קיימים סוגים שונים של דלקים מחצביים, כגון:

ההתייחסות לדלקים המחצביים, היא כאל מקור אנרגיה מתכלה, מכיוון שכמות הדלק העומדת לרשות האנושות סופית, ויורדת ככל שצריכת דלקים אלו נמשכת.

למרות המודעות שמתחילה בעולם לגבי הבעיות הקשורות בשימוש בדלקים מחצביים, הרי על פי הדו"ח שפורסם על ידי Worldwatch Organization, בשנת 2012, 87% מצריכת האנרגיה בעולם הייתה של דלקים מחצביים.

משימת אוריינות מדעית על דלק מחצבי, ניתן למצוא באתר האגף לתכנון תכניות לימודים, בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/Haashara/MadaKadurHide/MDelek.htm

גם פעילויות נוספות, הקשורות להיבטים נוספים הקשורים לכדור הארץ והסביבה ניתן למצוא באותו אתר:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/Haashara/Mada/MadaKadur9.htm

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן