4. צריכת אנרגיה

מהי צריכת אנרגיה ברמת הפרט, המדינה, והעולם כולו?

אנשים מתרבויות שונות צורכים אנרגיה בכמויות שונות. במהלך ההיסטוריה האנושית המתועדת, חיפשו תמיד בני האדם דרכים לניצול האנרגיה הזמינה, כדי שתבצע עבורם עבודה.

נוח להתייחס לצריכת אנרגיה על פי סוגי הצרכנים השונים, בהתאם לפירוט הבא:

4.1 צריכת חשמל ביתית.

4.2 צריכת אנרגיה בתעשייה.

4.3 צריכת אנרגיה של אמצעי תחבורה.

אפשרות אחרת להתייחסות לצריכת אנרגיה, היא על פי המקומות בעולם:

4.4 נתוני צריכת אנרגיה בעולם:

4.5 כיצד קשורה צריכת האנרגיה של האנושות ל"משבר האנרגיה"?

4.6 מהם האמצעים לאגירת אנרגיה – ברמה לאומית ועולמית?

בנוסף, כדאי לחשוב גם על השיטות באמצעותן ניתן להקטין את צריכת האנרגיה.

כדי להבין מה משמעותה של צריכה מוגברת של משאבים שכמותם סופית, או של גידול מעריכי (אקספוננציאלי) של אוכלוסייה, מומלץ תחילה לעיין בנושא:

מהו "משבר האנרגיה"?

  • מומלץ לשלב לימוד נושא זה, עם פעילויות בגיליון אלקטרוני לגבי צריכת אנרגיה בישראל.

פעילות גיליון אלקטרוני "חשמל ואנרגיה", שפותחה בפקולטה לחקלאות של אוניברסיטת ירושלים, מאפשרת ניתוח צריכת חשמל בבית מגורים, וצריכת חשמל של מדינת ישראל.

פעילות של חשיבה בסדרי גודל על צריכת אנרגיה ואספקתה, ניתן למצוא בקישור הבא.

נושא חשוב, הקשור ביישום מקורות אנרגיה חלופיים לשימוש האנושות, הוא האמצעים לאגירת אנרגיה, המתוארים בסעיף 4.6.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן