4.4.1 מהם נתוני צריכת האנרגיה בעולם ובישראל?

בשנת 2000, צריכת האנרגיה השנתית של האנושות, היא:

1.2*1014 [KWh/year]

מספר האנשים בעולם בתחילת המאה ה- 21, הוא בערך 6 מיליארד:

6*109

מכאן ניתן לחשב סדר גודל של צריכה ממוצעת שנתית לנפש:

1.2*1014 [KWh/year]/6*109 = 2*104 [KWh/year]

אם נתייחס למספר השעות בשנה, נוכל לחשב את צריכת האנרגיה הממוצעת לשעה, עבור כל אדם על פני כדור הארץ.

מספר השעות בשנה:

365*24 = 8,760

צריכת האנרגיה הממוצעת לשעה עבור כל אדם:

2*104 [KWh]/8760 = 2.283 [KWh]

ברור כי מספר זה הוא סדר גודל בלבד, ובארצות מפותחות הצריכה גבוהה בהרבה לעומת ארצות בלתי מפותחות.

לדוגמא:

  • בארה"ב הצריכה הממוצעת לאדם לשעה היא בערך 11 קילוואט.
  • בישראל הצריכה הממוצעת לאדם לשעה היא בערך 10 קילוואט.
  • בהודו הצריכה הממוצעת לאדם לשעה היא בערך 0.4 קילוואט.

פעילות אוריינות מדעית על צריכת האנרגיה בעולם ניתן למצוא באתר האגף לתכנון תכניות לימודים, בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/Oryanut/MadaeyChomerFizikaHide/TEnergya.htm

כדי לקבל תמונה מעודכנת על צריכת האנרגיה בעולם, ניתן למצוא באינטרנט גיליונות אקסל מעודכנים עם המידע, להורדה בחינם.

דוגמה לאתר, בו מידע זה קיים:

http://www.earth-policy.org/data_center/C23

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן