4.4.1 מהם נתוני צריכת האנרגיה בעולם ובישראל?

בשנת 2000, צריכת האנרגיה השנתית של האנושות, היא:

1.2*1014 [KWh/year]

מספר האנשים בעולם בתחילת המאה ה- 21, הוא בערך 6 מיליארד:

6*109

מכאן ניתן לחשב סדר גודל של צריכה ממוצעת שנתית לנפש:

1.2*1014 [KWh/year]/6*109 = 2*104 [KWh/year]

אם נתייחס למספר השעות בשנה, נוכל לחשב את צריכת האנרגיה הממוצעת לשעה, עבור כל אדם על פני כדור הארץ.

מספר השעות בשנה:

365*24 = 8,760

צריכת האנרגיה הממוצעת לשעה עבור כל אדם:

2*104 [KWh]/8760 = 2.283 [KWh]

ברור כי מספר זה הוא סדר גודל בלבד, ובארצות מפותחות הצריכה גבוהה בהרבה לעומת ארצות בלתי מפותחות.

לדוגמא:

  • בארה"ב הצריכה הממוצעת לאדם לשעה היא בערך 11 קילוואט.
  • בישראל הצריכה הממוצעת לאדם לשעה היא בערך 10 קילוואט.
  • בהודו הצריכה הממוצעת לאדם לשעה היא בערך 0.4 קילוואט.

פעילות אוריינות מדעית על צריכת האנרגיה בעולם ניתן למצוא באתר האגף לתכנון תכניות לימודים, בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/Oryanut/MadaeyChomerFizikaHide/TEnergya.htm

כדי לקבל תמונה מעודכנת על צריכת האנרגיה בעולם, ניתן למצוא באינטרנט גיליונות אקסל מעודכנים עם המידע, להורדה בחינם.

דוגמה לאתר, בו מידע זה קיים.

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן