4.4.6 מהם נתוני צריכת האנרגיה בארצות הברית?

בשנת 2001 פירסם דיק צייני (שהיה סגן נשיא ארה"ב, ועמד בראש ועדה של הממשל החדש בארה"ב), דו"ח לגבי צריכת ואספקת אנרגיה בארה"ב ב 20 השנים הבאות.

הדו"ח מצוי באינטרנט (באנגלית), בכתובת:

http://www.whitehouse.gov/energy

מספר נתונים מתוך דו"ח זה:

הגידול הצפוי בצריכת האנרגיה עד לשנת 2020, מתואר באיור:

גרף המציג את צריכת האנרגיה בארצות הברית עד לשנת 2020

בעשור השנים שבין 1991 ל 2000, עלתה צריכת האנרגיה בארה"ב ב 17%, ואילו ייצור האנרגיה המקומי עלה רק ב 2.3%.

במהלך 20 השנים הבאות, צפויה צריכת האנרגיה בארה"ב לעלות ב 32% !

התחזית היא שיצטרכו לבנות 1300-1900 תחנות כוח חדשות, במהלך 20 השנים הבאות (60-90 בשנה), כדי לעמוד בקצב גידול צריכת האנרגיה.

קיימת בעיה של גידול גדול בצריכה, לעומת גידול קטן בייצור.

אמנם בדו"ח מתואר הצד החיובי של שימוש חכם יותר באנרגיה, באמצעות שיפור במתקנים לצריכת אנרגיה משנות השבעים ועד היום, והחיסכון הרב באנרגיה שנגרם כתוצאה מכך, כפי שמתואר באיור:

גרף המציג את הצד החיובי של שימוש חכם יותר באנרגיה בארצות הברית

על פי הערכות המוזכרות בדו"ח, במהלך 20 השנים הבאות:

תגדל צריכת האנרגיה בארה"ב ב 33%.
תגדל צריכת הגז הטבעי ביותר מ 50%.
תגדל צריכת החשמל ב 45%.
צריכת הנפט בארה"ב במהלך 20 השנים הבאות, תהיה גבוהה בהרבה מהפקת הנפט בה, כפי שנראה באיור:

גרף המציג את צריכת הנפט בארה"ב עד שנת 2020

ארה"ב מפיקה כיום 39% פחות נפט מאשר הפיקה בשנת 1970, וזאת למרות הפיתוחים החדשים בתחום גילוי הנפט והפקתו.

בעוד 20 שנה (באם לא יהיה שינוי בהפקה ובגידול הצריכה) תאלץ ארה"ב לייבא מחו"ל 2/3 מתצרוכת הנפט שלה !

גם צריכת הגז הטבעי תהיה מעל יכולת ההספקה העצמית, כפי שרואים באיור:

גרף המציג את צריכת הגז הטבעי בארצות הברית עד 2020

ייצור החשמל בארה"ב בשנת 2000 מתבסס על פחם, אך רוב תחנות הכוח הנבנות יופעלו על גז טבעי. באיור ניתן לראות את הדלקים המשמשים להפקת חשמל בארה"ב:

גרף המציג את הדלקים המשמשים להפקת חשמל בארה"ב

על פי התחזית, לארה"ב יש מלאי של פחם ל 250 השנים הבאות. הם הפיקו כמיליארד (ביליון) טון פחם בשנת 2000 ב 25 מדינות. 99.7% מפחם הזה שימש לשימוש מקומי.

תחזית ייצור החשמל בארה"ב ל 20 השנים הבאות, מתוארת באיור:

גרף המציג את תחזית ייצור החשמל בארה"ב עד שנת 2020

צריכת האנרגיה בארה"ב על פי סוגי הדלקים, מופיעה באיור:

גרף המציג את צריכת האנרגיה בארה"ב על פי סוגי הדלקים

בשנת 2000 צריכת ההספק השנתית של דלקים מחצביים בארצות הברית הייתה:

3.3 [TW]

דלקים מחצביים סיפקו בשנה זו כ 85% מאספקת האנרגיה הכוללת.

צריכת ההספק השנתית של הדלקים המחצביים התחלקה בשנה זו לפי:

כ 39% נפט גולמי, כ 24% גז טבעי, וכ 22% פחם (סך הכול 85% של הדלקים המחצביים).

בשנת 2020 צפויה צריכת הדלקים המחצביים לגדול בכ 32%, תוך שמירה על האחוזים היחסיים של סוגי הדלקים המחצביים.

לצרכי תחבורה משתמשים בכשני שלישים מכמות הנפט הגולמי, ויחס זה צפוי להישמר עד שנת 2020.

בשנת 2000 ייבאה ארצות הברית כ 52% (נטו) מכמות הנפט הגולמי שצרכה. בשנת 2020 צפוי אחוז זה לגדול לכ 65%.

בשנת 2010, הייתה צריכת האנרגיה של ארצות הברית 98 קוואטריליון (1015) יחידות תרמיות בריטיות (Quad BTU) – בערך 20% מצריכת האנרגיה של העולם כולו. (בערך 3*1013 קילוואט-שעה, או כ 1017 קילוג'ול).

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן