צריכת אנרגיה על ידי הפרט

ראינו בפרק 3, שמקורות האנרגיה העומדים לרשות האדם, רבים ומגוונים.

בעבר (וגם כיום, בחברות בלתי מפותחות), לא הייתה קיימת אפשרות לבחור בין מספר מקורות אנרגיה, והפרט השתמש במקורות אנרגיה שהיו זמינים לו (עץ לבעירה, נהרות ומפלי מים, וכו').

עם העלייה ברמת החיים, יש עלייה ברמת הצריכה של אנרגיה על ידי הפרט.

עבור נוחיות שימוש, משלמים!

לאדם בחברה מודרנית מתקדמת, יש אפשרויות בחירה באילו מקורות אנרגיה הוא משתמש.

הבחירה באיזה מקור אנרגיה להשתמש, תלויה, בין השאר, בנוחיות השימוש במקור האנרגיה.

מאוד נוח להשתמש בחשמל, ואכן קשה לתאר את החיים המודרניים ללא חשמל. אולם אספקת חשמל כמקור אנרגיה, היא בלתי יעילה, כאשר משתמשים בדלקים מחצביים כמקור אנרגיה לבעירה בתחנות כוח.

בהמשך נראה מהי צריכת החשמל הביתית, וכיצד מודדים אותה.

סקירה היסטורית של השימוש באנרגיה על ידי האדם:

עד המהפכה התעשייתית (Industrial Revolution) שהחלה באמצע המאה ה 18, השתמש האדם בשריריו ובשרירי בעלי החיים. כמות בני האדם בתקופה זאת, הייתה כ 700 מיליון.

לאחר המצאת מנוע הקיטור, החלו להשתמש בו להנעת רכבות וספינות, ולאחר מכן הומצא מנוע הבעירה הפנימית, ששימש גם להנעת מכוניות.

במאות ה 19 ו 20, גדל השימוש בחשמל, שיצר אפשרות לאדם לשמור על סביבה מבוקרת טמפרטורה בקיץ ובחורף, ללא תלות במזג האוויר בחוץ. כמו כן, החשמל יצר אפשרות לפעול גם בשעות החשיכה, באמצעות אמצעי תאורה מלאכותיים.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן