4.4.8 צריכת האנרגיה בישראל

בישראל ניסו לארגן את נושא התשתיות הלאומיות, וביולי 1996 הוקם משרד התשתיות הלאומיות.

שר התשתיות הלאומיות אחראי על משאבי האנרגיה של מדינת ישראל, החל במינהל החשמל והדלק, וכלה בכל החברות לאספקת חשמל, נפט, גז, ופחם.

כתובת אתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות.

חברת החשמל בישראל מספקת מידע לקהל באתר האינטרנט.

לדוגמה, בשנת 2006 הסתכמה צריכת החשמל הכוללת במדינת ישראל בכמות של:

46.18*109 [KW-h]

נתונים על צריכת האנרגיה של ישראל מתפרסמים בירחון הסטטיסטי לישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ניתן להוריד נתונים אלו מהאינטרנט.

כל סעיף י"ד כולל נתונים על:

כמו כן ניתן למצוא באתר אחר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידע רלבנטי ספציפי לגבי אנרגיה, כגון צריכת אנרגיה בישראל בשנים האחרונות:

http://www1.cbs.gov.il/energy

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן