5. אנרגיה וסביבה

מה הקשר בין אנרגיה לסביבה בה חי האדם?

בטבע סביבנו מתרחשים תהליכים דינמיים, הקשורים במעברי אנרגיה בין גופים, ובהמרות (גילגולי) אנרגיה מסוג אחד לאחר.

האנרגיה, היא הגורם המניע להתרחשות תופעות בטבע.

האדם בפעולותיו משפיע על הסביבה בה הוא חי. השפעה זו ניכרת במיוחד בתקופה המודרנית, בה צריכת אנרגיה מוגברת גורמת לדלדול משאבים, וזיהום סביבתי.

הזיהום יכול להשפיע על האוויר, המים, האדמה, או ישירות על בעלי החיים.

כל מתקן להמרת אנרגיה לצרכי האדם, מבצע אינטראקציה עם הסביבה.

כתוצאה מאינטראקציה זו, יכולות להתרחש השפעות שונות, כגון:

  • זיהום פיזי – בצורת חומרי פסולת מוצקים, נוזליים, או במצב גזי.
  • זיהום תרמיחום מבוזבז, העלאת הטמפרטורה של הסביבה.
  • זיהום ויזואלישינויים אסטטיים, פגיעה בנוף.
  • זיהום קרינתיקרינה מייננת (רדיואקטיבית) או קרינה אלקטרומגנטית.
  • זיהום אקוסטירעש.

קיימים היבטים שונים, אליהם ניתן להתייחס, עבור השפעות אלו:

  • משך ההשפעה של השפעות אלו, יכול להיות לפרק זמן קצר, או לפרק זמן ארוך.
  • טווח ההשפעה – יכול להיות מקומי, או גלובלי.
  • מידת ההשפעה – החל ממסוכנת לבריאות, ועד אסטטית.

בשלב זה נתייחס באתר לנושאים הבאים:

5.1 תופעות בטבע הקשורות לאנרגיה. גילגולי אנרגיה בכדור הארץ, אקלים ומזג אוויר, רעידות אדמה, נדידת היבשות, מחזור המים בטבע, מחזור הפחמן בטבע, וכו'.

5.2 אנרגיה ופסולת. השפעות השימוש במקורות אנרגיה מחצביים או גרעיניים על זיהום כדור הארץ, ועל עליית הטמפרטורה על פני כדור הארץ.

5.3 זיהום אוויר ומים.

5.4 בניית בית אקולוגי – בית המשולב בהרמוניה עם הסביבה.

5.5 פתרונות לבעיית אספקת אנרגיה זמינה ללא פגיעה בסביבה.

תכנון מקורות אנרגיה זמינה לשימוש עתידי קרוב, ניתן למצוא בספר (באנגלית), ושמו:

Carbon-Free and Nuclear-Free: A Roadmap for U.S. Energy Policy

הניתן להורדה בחינם.

5.6 הסכמים בין מדינות בעולם לגבי שמירה על הסביבה.

5.7 מהן השיטות להפחתת כמות דו תחמוצת הפחמן באטמוספירה?

הקלק כאן לקבלת רשימה ביביליוגרפית (רשימת מאמרים בעברית) על אנרגיה וסביבה.

גשם חומצי – כתוצאה מבעירת דלקים שונים, נפלטות לאטמוספירה תחמוצות של חנקן וגפרית, הגורמות ליצירת חומצות, המזהמות את מי התהום, הורסות צמחייה, ובעלי חיים, לטווח זמן שיכול להגיע לעשרות שנים.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן