אנרגיה וסביבה

  1. ע. מזור: "גלגולי האנרגיה בכדור הארץ", גליונות 3 (2), עמודים 2-15, 1974.
  2. מ. גרבר: "זיהום אוויר והתחממות האטמוספירה", מדע ל"ג (2), עמודים 78-85, 1989.
  3. ש. נאור: "אפקט החממה העולמי", גלילאו מרץ אפריל 1996, עמודים 22-26.
  4. א. דיין: "אפקט החממה", לדעת כ"א (3), עמודים 14-17, 1990.
  5. ז. אייזנשטט: "אנרגיה וסביבה", מדע ל"ב (1) עמודים 42-43, 1988.
  6. י. הרלבן: "פתרון קר לבעיה בוערת", מדע ל"ד (3), עמודים 146-7, 1990.
  7. א. רזניק: "המלחמה על האוזון", מדע ל"א (2) עמודים 92, 1987.