5.3 זיהום מים

נושא זיהום המים הוא נרחב ביותר, וכולל השפעות של גורמים שונים, טבעיים ומושפעים על ידי האדם. באתר זה נתייחס בעיקר לזיהומים במים הנגרמים כתוצאה מהשימוש במקורות אנרגיה שונים.

הנושאים שנדון בהם:

5.3.1 זיהום מקורות מי שתייה טבעיים.

5.3.2
מים משמשים לקירור תחנות כוח ליצירת חשמל.

כאשר משתמשים בהם לקירור תחנות כוח גרעיניות, עלולים להיפלט למים חומרים רדיואקטיביים.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן