5.6 הסכמים בין מדינות בעולם לשמירה על איכות הסביבה

בשנת 1997, התקיים כנס בינלאומי בנושא האקלים בקיוטו שביפן.

בכנס זה הגיעו להסכם, הנקרא: "הסכם קיוטו" (Kyoto Protocol), הוחלט שהמדינות המפותחות חייבות להקטין את כמות גזי החממה שהן פולטות לאטמוספירה:

  • האיחוד האירופאי מחויב להקטין את פליטת הגז העיקרי – דו תחמוצת הפחמן, ב 8% מהרמה של שנת 1990, עד שנת 2010.
  • ארצות הברית מחויבת להקטין את פליטת הגז העיקרי – דו תחמוצת הפחמן, ב 6% מהרמה של שנת 1990, עד שנת 2010.
  • יפן מחויבת להקטין את פליטת הגז העיקרי – דו תחמוצת הפחמן, ב 7% מהרמה של שנת 1990, עד שנת 2010.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן