6.3 השתלשלות היסטורית של השימוש במקורות אנרגיה על ידי האדם

מהו שיעור גידול צריכת האנרגיה של האדם הבודד לאורך ההיסטוריה ?

לצורך השוואה, ניתן לחלק את בטבלה את שלבי ההתפתחות האנושית ל 6 תקופות. נסמן את צריכת האנרגיה של אדם בודד, ביום, בכל אחת מהתקופות על פי סוגי הצריכה. הטבלה מבוטאת ביחידות של 1,000 קילוקלוריות.

תקופה אוכל שימושים ביתיים תעשייה וחקלאות תחבורה סך הכל
אדם קדמון 2       2
צייד 3 2 5
חקלאות פרימיטיבית 4 4 4 12
חקלאות מתקדמת 6 2 7 1 16
עידן תעשייתי 7 32 24 14 77
עידן טכנולוגי 10 66 91 63 230

נתרגם את היחידות מקלוריות לג'אולים, על פי:

 1[cal] = 4.2 [J]  , 1,000 [Kcal] = 4.2 [MJ]

על פי הטבלה רואים שהאדם הקדמון, אשר ניזון מצמחים שליקט ובעלי חיים שצד, צרך כ 8 מגהג'אול ביום. כול האנרגיה בה השתמש הייתה של גופו בלבד, ולגוף הוא סיפק את האנרגיה באמצעות אוכל.

לאחר שהאדם למד לנצל את האש לבישול ולחימום, עלתה צריכת האנרגיה היומית שלו ל 21 מגהג'אול ליום. בשלב זה השתמש האדם בעץ כמקור לבערה, ולאחר מכן גם השתמש בעץ כדי לשנות את צורות החומרים, כגון יצירת חימר (Clay) לסירים וללבנים. בשלב מתקדם יותר אף יצר כלים ממתכות שונות.

ביות בעלי חיים כגון סוסים ופרות, גרם להגדלת צריכת האנרגיה , מכיוון שהאדם עבר לגור במקום קבוע, וגידל את מזונו. נוצרו קהילות ראשונות הגרות יחד במקום מוגדר. המצאת גלגל המים וטחנת הקמח (לפני יותר מ 2,000 שנה) הגדילו את כמות האנרגיה שניתנה לניצול על ידי בני אדם. צריכת האנרגיה של אדם עלתה ל 50 מגהג'אול ביום.

החל מהמאה ה 14, כאשר כמות העץ לבעירה החלה להתמעט, החלו להשתמש בפחם כתחליף לעץ לבעירה. צריכת האנרגיה לאדם עלתה לכ 100 מגהג'אול ביום. השימוש בפחם גבר בעיקר במאה ה 16.

המצאת מנוע הקיטור במאה ה- 17 הגדילה בהרבה את כמות האנרגיה הניתנת לניצול על ידי האדם, וכך נוצרו המכונות לייצור מוצרים, ולתחבורה. כתוצאה מכך עברו האנשים להתגורר בערים, כדי לעבוד במפעלים. צריכת האנרגיה לאדם עלתה לכ 320 מגהג'אול היום. המהפכה התעשייתית, שהתרחשה בסוף המאה ה 18 ותחילת המאה ה 19, מסמנת את המעבר למכונות שישמשו לביצוע העבודות שלפני כן בוצעו בכוח השרירים.

באמצע המאה ה- 19 החלו להשתמש בנפט כדלק, הומצא מנוע הבעירה הפנימית (Internal Combustion Engine), ולקראת סוף המאה ה- 19 הוחל בייצור החשמל.

בתחילת המאה ה- 21 צורך אדם במדינה מתקדמת, כמות אנרגיה של כ 1000 מגהג'אול ביום !

גרף עמודות של הטבלה מראש הדף, מדגים בצורה ברורה את העובדה שצריכת האנרגיה של האדם הבודד, גדלה בצורה מעריכית (אקספוננציאלית) עם ההתפתחות ההיסטורית.

גרף המציג את צריכת האנרגיה של האדם הבודד במהלך ההיסטוריה

באם נוסיף על נתונים אלו את קצב גידול מספר האנשים על פני כדור הארץ, נקבל את הקצב המדהים (והמאוד מדאיג) של גידול צריכת האנרגיה על ידי האנושות.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן