מהו מספר בני האדם העולם?

על פי נתוני אירגון: World Watch:

http://www.worldwatch.org

אוכלוסיית העולם הייתה בסוף שנת 2000, כ- 6 מיליארד (ביליון) אנשים, מספר השווה ל:

6,000,000,000 = 6*109

יש מדינות כמו סין והודו, שמספר התושבים שלהן עולה על מיליארד !

בסוף שנת 2011, אוכלוסיית העולם מגיעה ל 7 מיליארד בני אדם ! (בתאריך 31-10-2011 נולדה התינוקת ה 7 מיליארד).

מאמר מסכם בעברית על נושא זה:

ר. שפירא: "התפוצצות האוכלוסין – האומנם?" פורסם בעיתון גלילאו, נובמבר דצמבר 1994, עמודים 41-45.

מכיוון שנתונים מספריים טיבעם להשתנות עם הזמן, מומלץ להשתמש תמיד בנתונים המתעדכנים בצורה רציפה.

נתונים על אוכלוסיית העולם ניתן למצוא באתרי האינטרנט הבאים:

http://www.prb.org

http://www.populationinstitute.org

http://www.popcouncil.org

http://www.un.org/popin

באתר האינטרנט של אירגון האומות המאוחדות (UN = United Nations), הנמצא בכתובת:

http://esa.un.org/unpp

ניתן לבחור במחשבון מעודכן, המדפיס את פרטי טבלאות הנתונים בהם מעוניינים, לגבי כל מדינה בעולם !

אם נתבונן בטבלה המתארת את מספרי האוכלוסייה בעולם, באתר האינטרנט:

http://www.prb.org

נראה כי:

  • רק כ- 1 מיליארד אנשים נמצאים במדינות מפותחות, לעומת כ- 5 מיליארד בארצות מתפתחות.
  • קצב הלידות ל- 1000 תושבים בארצות מפותחות הוא 11, לעומת 25 בארצות מתפתחות.

מכאן רואים כי מספר האנשים במדינות המתפתחות, לא רק שהוא גבוה בהרבה ממספר האנשים במדינות מפותחות, אלא שקצב גידול האוכלוסייה במדינות מתפתחות, גבוה בהרבה מקצב גידול האוכלוסייה במדינות מפותחות.

מכיוון שכמות המשאבים על פני כדור הארץ, סופית, ואוכלוסיית העולם גדלה באופן מעריכי (אקספוננציאלי), קיימת בעיה !!!

מתעוררות מספר שאלות:

  • מהו המספר המכסימלי של אנשים, שכדור הארץ יכול להכיל?
  • מה יקרה כאשר מספר תושבי כדור הארץ יעלה על מספר זה?
  • מהו שטח היבשות, הניתן ליישוב בני אדם, על פני כדור הארץ?
  • באיזו שנה תגיע האנושות למצב, בו לכל אדם יהיה מטר מרובע של שטח קרקע למחייה, אם קצב גידול האוכלוסייה בעולם ימשיך להיות 1.5 בשנה?