6.4 אוכלוסיית העולם וצריכת האנרגיה – האם יש כאן בעיה?

מספר האנשים בעולם גדל בצורה מהירה.

בגרף הבא, ניתן לראות את תחזית גידול האוכלוסייה בעולם:

גרף המציג את תחזית גידול האוכלוסייה בעולם

כדי להבין את גודל הבעיה, מובאות בסעיפים הבאים מספר דוגמאות להמחשת המשמעות של גידול אקספוננציאלי.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן