מילון מונחים

מילון למונחים הקשורים לנושא: "אנרגיה בהיבט רב תחומי"

אוזון (O3)
מולקולה המכילה 3 אטומי חמצן. נוצרת באטמוספירה כאשר מולקולה של שני אטומי חמצן (O2) מתפרקת וכל אחד מאטומי החמצן מצטרף למולקולת חמצן אחרת. שכבת האוזון באטמוספירה מגינה על כדור הארץ מפני קרינה אלקטרומגנטית בתחום האולטרא סגול. בשנים האחרונות מתדלדלת שכבת האוזון באטמוספירה, והחשש הוא שתהליך זה נגרם כתוצאה מזיהומים סביבתיים שנוצרו על ידי בני אדם.
אופ"ק (OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries)
אירגון המדינות המייצאות נפט גולמי. אירגון הכולל מדינות מהמזרח התיכון, צפון אפריקה ודרום אמריקה, שמטרתו היא לתאם מדיניות אספקת נפט (בעיקר לטובת שליטה במחירי הנפט הגולמי). האירגון נוסד בשנת 1968. (להרחבה הקלק כאן).
אנטרופיה (Entropy)
מידה לאנרגיה הבלתי ניתנת לניצול של המערכת. אנרגיה שלא ניתן להמיר אותה לצורות אחרות של אנרגיה. האנטרופיה הכוללת ביקום גדלה כל הזמן. השינוי באנטרופיה (DeltaS) של מערכת, שווה לתוספת החום (dQ) מחולקת בטמפרטורה המוחלטת (T).
[dS = dQ/T units: [J/0K
אנרגיה (Energy)
גודל פיזיקלי שממדיו הם של כוח כפול מרחק (יחידות של עבודה), הנשמר בכל האינטראקציות בתוך מערכת סגורה. גודל זה מופיע בצורות שונות, וניתן להמירו מצורה אחת לשנייה. יחידות מקובלות למדידת אנרגיה הן: קילוקלוריה, ג'אול, וקילוואט שעה. (להרחבה הקלק כאן).
אנרגיית רוח (Wind Energy)
אנרגיה המופקת מניצול משבי הרוח (אנרגיה קינטית), להנעת מערכות מכניות אחרות, כגון טורבינות, המשמשות להנעת גנרטורים לייצור חשמל. (להרחבה הקלק כאן).
אנרגיית שמש (Solar Energy)
קרינה אלקטרומגנטית המגיעה לכדור הארץ מהשמש. (להרחבה הקלק כאן).
אנרגיה גיאותרמית (Geothermal Energy)
אנרגיית חום הבאה מקרום כדור הארץ, שמקורה בליבה המותכת של כדור הארץ. כאשר אנרגיה זו נפלטת בצורת קיטור, ניתן ישירות להשתמש בה לטורבינות קיטור, או לחימום בתים. (להרחבה הקלק כאן).
אנרגיה גרביטציונית (Gravitational Energy)
אנרגיית המשיכה בין שני גופים חומריים. כוח הגרביטציה פרופורציוני למכפלת המסות של שני הגופים, ופרופורציוני הפוך לריבוע המרחק בין מרכזיהם.
אנרגיה גרעינית (Nuclear Energy)
אנרגיה המשתחררת בהתפרקות של גרעיני אטומים. מקורה של האנרגיה הזו הוא פחת המסה בין המרכיבים לתוצרים. מסה חסרה זו הופכת לאנרגיה על פי הנוסחה המפורסמת של איינשטיין: E = m*c2
אנרגיה הידרואלקטרית (Hydroelectric Energy)
אנרגיה חשמלית המופקת מתנועת מים. דרך אחת להפקת אנרגיה הידרואלקטרית היא, באמצעות מים הנופלים מגובה גבוה למקום נמוך יותר, ותוך כדי נפילתם מסובבים טורבינות, המניעות גנרטורים לייצור חשמל. דרך נוספת היא באמצעות תנודות הגיאות והשפל ליד החוף, או הפקת אנרגיה מהתנועה המתמדת של גלי הים. (להרחבה הקלק כאן).
אנרגיה חלופית (Alternative Energy)
מקורות אנרגיה שאינם קשורים לדלק מחצבי (פוסילי). כוללת את כל סוגי האנרגיות המתחדשות, ובנוסף, יש הכוללים בה את אנרגיית ביקוע הגרעין, מיזוג גרעיני, ואת כל הנושא של מימן כאמצעי איחסון אנרגיה וניצולה.
אנרגיה כימית (Chemical Energy)
אנרגיה האגורה במבנה האטומים והמולקולות (בקשרים הכימיים בין אטומים). צורת אנרגיה זו משתחררת בריאקציה כימית. לדוגמא: עיכול המזון. (להרחבה הקלק כאן).
אנרגיה מגלי הים
קיימים פרויקטים ניסיוניים ברחבי העולם המחפשים דרכים להפיק אנרגיה מהתנועה המתמדת של גלי הים. הקשיים הכרוכים בכך הם העלויות הגבוהות של הקמת מתקנים יעילים ועמידים בתוך הים. (להרחבה הקלק כאן).
אנרגיה מתחדשת (Renewable Energy)
מקור אנרגיה שאינו מתכלה בזמן סביר. דוגמאות לאנרגיות מתחדשות הן: קרינת השמש, ניצול אנרגיית רוח, גלי ים, גיאות ושפל, ביומסה, גיאותרמית, הידרואלקטרית, וכו'.
אנרגיה פוטנציאלית (Potential Energy)
אנרגיה "אגורה". אנרגיה בכל צורה שאינה קשורה לתנועה. אנרגיה יכולה להיות אגורה בקשר כימי (בין אטומים ומולקולות), בקשר גרעיני (בתוך גרעין האטום), במצב של גוף (לדוגמה, אנרגיה אלסטית בקפיץ), או במצב של גוף אחד ביחס למערכת (גוף בתוך שדה חשמלי, או בשדה גרביטציוני).
אנרגיה קינטית (Kinetic Energy)
אנרגיה של תנועה. סוג של אנרגיה מכנית. לגוף יש אנרגיה קינטית עקב מסתו (m), ומהירותו (v), לפי הנוסחה:  Ek = m*v2/2
אנתרציט (Anthracite)
פחם שחור, המכיל כמות גבוהה של פחמן (92%-98%). פחם זה הוא בעל ערך קלורי גבוה של חימום: 12,000 – 15,000 יחידות חום בריטיות לפאונד. זהו הפחם הקשה ביותר, הבוער בצורה הנקייה ביותר, ובטמפרטורה הגבוהה ביותר. (להרחבה הקלק כאן).
אפקט החממה (Greenhouse Effect)
אפקט חימום הנוצר עקב הצטברות של דו תחמוצת הפחמן (CO2) באטמוספירה. הגז דו תחמוצת הפחמן שקוף לקרינת השמש המגיעה לכדור הארץ, אולם לא מעביר את הקרינה לאחר שנבלעה ונפלטה שוב כאנרגיית חום (אינפרא-אדום). כתוצאה מכך החום אינו יכול להיפלט מכדור הארץ, ונשאר כלוא מתחת לאטמוספירה כך שהוא מעלה את הטמפרטורה על פני שטח כדור הארץ.
אתנול (Ethanol)
אתיל אלכוהול, או אלכוהול של גרעינים. נוסחה כימית: C2H5OH ניתן לייצר אתנול מביומסה בתהליך תסיסה (פרמנטציה). (להרחבה הקלק כאן).
בטומן (סוג של פחם) (Bituminous Coal)
פחם רך, פחם בו יש חלק ניכר (15%-50%) של חומר המתאדה בקלות. סוג של פחם שנוצר לפני זמן קצר יותר מאשר הפחם השחור (הקשה). צבעו חום כהה עד שחור, והוא בוער עם עשן רב. כאשר מוציאים מהבטומן את החומר המתאדה באמצעות חימום בהעדר חמצן, הוא הופך ל Coke. קוק הוא פחם מוצק. (להרחבה הקלק כאן).
ביומסה (Biomass)
כמות חומר אורגני. בדרך כלל צמחייה והפרשות בעלי חיים. בנושא אנרגיה מגבילים את ההגדרה לחומרים המנוצלים ליצירת דלקים סינתטיים, כגון מימן ומתאן. גזי בעירה נוצרים מתוך פסולת אורגנית בתהליך ללא חמצן (אנאארובי). (להרחבה הקלק כאן).
ביקוע גרעיני (Nuclear Fission)
חלוקה של גרעין כבד לשני גרעינים קלים יותר, תוך שחרור כמות גדולה של אנרגיה, ונויטרון אחד או יותר. הנויטרון הנפלט יכול להיבלע על ידי גרעין אחר, ולגרום בו לתהליך ביקוע גרעיני נוסף. כך נוצרת ריאקציית שרשרת. בתחנת כוח המבוססת על כורים גרעיניים משתמשים באנרגיה הנפלטת בתהליך הביקוע הגרעיני ליצירת הקיטור המשמש להנעת הטורבינות.
בית סולארי (Solar House)
שם מקובל לבית המתוכנן כדי לנצל בצורה אופטימלית את אנרגיית השמש. בבית כזה משתמשים בתאי שמש על הגג, במיזוג אוויר המבוסס על קליטת קרינת השמש, הזרמתה למקום הנדרש, ואחסונה בהתאם לצורך. בדרך כלל משתדלים שהבית יספק את כל תצרוכת האנרגיה שלו, ומנצלים בו כל טכנולוגיה אפשרית לשם כך. בדרך כלל משתדלים לשלב בית סולרי עם בית אקולוגי, בו הדגש הוא על מיחזור עד כמה שניתן.
בנזין (Gasoline)
מוצר דלק המתקבל מזיקוק של נפט גולמי. מורכב ברובו מפחמימנים קלים, המתקבלים בתהליך הפיצוח של הנפט הגולמי. משמש כדלק למנועי בעירה פנימית, המשמשים כדלק ברוב המכוניות הפרטיות. (להרחבה הקלק כאן).
בעירה (שריפה) (Combustion)
ריאקציה כימית מהירה המשחררת כמות חום גדולה מלווה באור. בדרך כלל תהליך בעירה הוא התרכבות של החומר עם חמצן (חימצון).
בריכת שמש (Solar Pond)
מתקן לקליטת אנרגיית השמש במים על פני שטח גדול. כתוצאה מקליטת האנרגיה, עולה הטמפרטורה של המים. בתוך בריכת השמש קיים ריכוז מלחים גבוה בתחתית, כך שאנרגיית השמש נשארת לכודה בתוך המים. (להרחבה הקלק כאן).
ג'ול (Joule)
יחידה למדידת אנרגיה בשיטת היחידות MKS. מוגדרת על פי פעולת כוח של 1 ניוטון לאורך דרך של 1 מטר. שווה ל 0.2390 קלוריות. יש המכנים יחידה זו בעברית ג'אול. (להרחבה הקלק כאן).
גז טבעי (Natural Gas)
תערובת פחמימנים במצב גזי הנמצאת בעומק האדמה באופן טבעי. הגז כלוא בחללים בין סלעים בתוך האדמה, לעיתים ביחד עם נפט גולמי. מורכב כמעט כולו ממתאן, CH4, אך מכיל גם מעט פחמימנים כבדים יותר. (להרחבה הקלק כאן).
גזוהול
דלק למכוניות שנוצר מעירבוב 10%-20% אתיל אלכוהול (אתנול) שהתקבל מביומסה, עם בנזין רגיל 80%-90%. (להרחבה הקלק כאן).
גידול מעריכי (אקספוננציאלי) (Exponential Growth)
גידול בו אחוז הגידול לפרק זמן הוא קבוע. כאשר משרטטים גידול מסוג זה על גרף חצי לוגריתמי בו הציר האנכי מכיל את לוגריתמוס המספר, מקבלים גרף של קו ישר. (להרחבה הקלק כאן).
גנרטור (Generator)
מתקן היוצר אנרגיה חשמלית מאנרגיה מכנית. באמצעות סיבוב יחסי בין סליל מחוט מתכתי לבין שדה מגנטי, נוצר מתח חשמלי. תנועה יחסית בין סליל לשדה מגנטי יוצרת מתח מושרה.
דאוטריום
איזוטופ של מימן, שהגרעין שלו מכיל פרוטון אחד ונויטרון אחד (למימן יש רק פרוטון אחד בגרעין). הדאוטריום מהווה 0.0164% מהמימן הנמצא בטבע. מקווים להשתמש בדאוטריום כדלק גרעיני לתהליך המיזוג הגרעיני המבוקר בתחנות הכוח העתידיות.
דו תחמוצת הפחמן CO2
תרכובת של פחמן וחמצן הנוצרת בעת בעירת פחמן או תירכובת פחמימנית. נוסחה כימית: CO2
דוד שמש
מתקן ביתי לחימום מים באמצעות קליטת אנרגיית השמש בקולטי שמש שחורים. (להרחבה הקלק כאן).
דלק (Fuel)
חומר שניתן להבעירו ולהפיק ממנו חום. מקובל לכלול בהגדרת דלק גם את הדלקים הגרעיניים היוצרים חום בתהליכים גרעיניים שאינם תהליך שריפה. (להרחבה הקלק כאן).
דלק מחצבי (Fossile Fuel)
דלק הנמצא בטבע, שנוצר מצמחיה ובעלי חיים שהתאבנו לפני מיליוני שנים. ניתן לחצוב דלקים אלו מתוך האדמה. דוגמאות הן: נפט גולמי, גז טבעי, פחם. כל הדלקים המחצביים הם דלקים מבוססי פחמן, ולכן בעת בעירתם הם פולטים דו תחמוצת הפחמן. (להרחבה הקלק כאן).
הידרו-אלקטרי (Hydroelectric)
תהליך יצירת חשמל תוך ניצול האנרגיה הגרביטציונית של נפילת מים ממקום גבוה למקום נמוך יותר. המים עוברים דרך להבי טורבינה המסובבת גנרטור המייצר חשמל. (להרחבה הקלק כאן).
הליוסטט
מתקן הכולל מראות ומכוון אותן כך שקרינת השמש תוחזר מהמראות כל הזמן למקום הרצוי. משתמשים בהליוסטטים בשדה מראות של מגדל שמש, כדי לאסוף את הקרינה משטח גדול למקום אחד. מערכת העקיבה אחר מיקום השמש, היא בדרך כלל מבוקרת מחשב. (להרחבה הקלק כאן).
הספק (Power)
קצב ביצוע עבודה. נמדד ביחידות של אנרגיה ביחידת זמן, כמו: ג'ול בשנייה. יש גם יחידות מיוחדות, כגון: כוח סוס, או וואט. (להרחבה הקלק כאן).
זיהום אוויר (Air Pollution)
חומרים מזהמים כגון SO2, תוצרי שריפת הבנזין במנוע המכונית, רעלים הנפלטים מהתעשייה, אדי חומרים רדיואקטיביים. יכולים להיות גם בצורת גז, וגם חלקיקים קלים המרחפים באוויר.
זמן מחצית חיים (Half Life)
זמן מחצית חיים של יסוד רדיואקטיבי הוא הזמן בו מתפרקת חצי הכמות של חומר רדיואקטיבי, שהופכת ליסוד אחר. לאחר שתי מחציות חיים נותר רק רבע מהכמות של החומר המקורי. לאחר 3 מחציות חיים רק שמינית מהחומר המקורי, וכו'.
חבית נפט (Barrel)
משמשת כיחידת מדידה של דלק מחצבי (נפט גולמי). שווה ל 42 גלון אמריקאי, או בערך 306 פאונד. חבית אחת שווה ל 5.6 פיט מעוקב, או ל 0.159 מטר מעוקב. עבור נפט גולמי, חבית אחת שווה 0.136 טון. (להרחבה הקלק כאן).
חום (Heat)
צורה של אנרגיה קינטית, הזורמת מגוף אחד לשני, עקב הפרשי טמפרטורות ביניהם. אפקטים של חום נובעים מהתנועה המולקולרית של האטומים, או המולקולות, מהם מורכב החומר. מודדים חום ביחידות של קילוקלוריות, ג'ול, או יחידה תרמית בריטית.
טורבינה (Turbine)
מתקן מכני המסתובב כתוצאה מהפעלת כוח עליו, כתוצאה מזרימת גז או נוזל הפוגעים בלהבים שלו. ברוב הטורבינות משתמשים במים, קיטור או אוויר, כדי לסובב גלגל המסובב גנרטור המייצר חשמל.
טמפרטורה (Temperature)
מידה לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולות של החומר. מהווה מדד למעבר חום מגוף לגוף. נמדדת לפי מספר סקלות: קלווין, צלסיוס ופרנהייט.
טמפרטורה מוחלטת – מעלות קלווין
סקלת טמפרטורה בה נבחרה טמפרטורה אפס, כטמפרטורה הנמוכה ביותר הקיימת בטבע (273.16-). מעלת קלווין אחת שווה בערכה למעלת צלסיוס.
יחידה תרמית בריטית (BTU = British Thermal Unit)
יחידת אנרגיית חום השווה לכמות החום הדרושה להעלאת הטמפרטורה של פאונד אחד של מים, במעלה אחת של פרנהייט, בתנאי לחץ וטמפרטורה תקניים. יחידה זו שווה בערך לרבע קילוקלוריה (252 קלוריות), או ל 1055 ג'ול, או ל 0.293 וואט-שעה. (להרחבה הקלק כאן).
יעילות (מקור אנרגיה) (Efficiency) – נצילות
יעילות המרת אנרגיה היא היחס בין עבודה יעילה שניתן לקבל, או אנרגיה זמינה שניתן לנצל, לבין אנרגיה מושקעת.
כוח סוס (Horse Power)
יחידה למדידת הספק השווה ל 746 וואט. (להרחבה הקלק כאן).
כור גרעיני (Nuclear Reactor)
מתקן בו משתמשים בדלק גרעיני היוצר בתגובת שרשרת מבוקרת אנרגיה לשימוש האדם. בדרך כלל אנרגיה זו משמשת לחימום נוזל, שאדיו משמשים להנעת טורבינות המניעות גנרטורים לייצור חשמל. הכורים הגרעיניים הקיימים משתמשים בתהליך הביקוע הגרעיני של אורניום, פלוטוניום, ויסודות כבדים אחרים. בעתיד מקווים שניתן יהיה להפעיל כורים גרעיניים בתהליך המיזוג הגרעיני של אטומים קלים.
ליגניט (Lignite)
פחם חום (באיכות ירודה) אשר ניתן להפיק ממנו מעט חום יחסית בעת בעירתו. מכיל לחות גבוהה, ובוער בצורה לא נקייה (מקור לזיהום אוויר).
מוליכות (Conductivity)
מעבר אנרגיה ישירות ממולקולה למולקולה. קיימת מוליכות חשמלית, וקיימת מוליכות חום.
מגדל שמש (Solar Tower)
מתקן בו נאספת קרינת השמש משדה מראות (הליוסטטים) המשתרע על פני שטח גדול. ניתן להגיע בקולט מרכזי במגדל שמש לטמפרטורה גבוהה של אלפי מעלות צלסיוס. (להרחבה הקלק כאן).
מנוע חום
מתקן המבוסס על זרימת חום בין שתי תת מערכות הנמצאות בטמפרטורות שונות (הפרש טמפרטורות). לא ניתן להגיע בו לנצילות גבוהה בהתאם למעגל קרנו. משמש להמרת אנרגיית חום לאנרגיה מכנית, או חשמלית.
מיזוג אוויר (Air Conditioning)
מערכת שליטה בטמפרטורה בתוך מערכת סגורה (כגון דירה או מבנה). המערכת כוללת בדרך כלל אפשרות חימום או קירור בהתאם לנדרש.
מיזוג גרעיני (Nuclear Fusion)
יצירת גרעין של יסוד כבד משני גרעינים קלים יותר. דוגמאות לכך הם חיבור איזוטופים של מימן ליצירת הליום תוך שחרור כמויות גדולות של אנרגיה. מסת הגרעין הכבד קטנה מסכום המסות של שני הגרעינים הקלים, כאשר הפרש המסה מופיע בצורה של אנרגיה. מסה חסרה זו הופכת לאנרגיה על פי הנוסחה המפורסמת של איינשטיין: E = m*c2

בתהליך המיזוג הגרעיני נוצרת כמות חום רבה ביותר. זהו התהליך בו נוצרת בגרעין השמש האנרגיה הנפלטת מהשמש. זהו גם התהליך המתרחש בפצצת מימן. מנסים לבצע תהליך זה בצורה מבוקרת על פני כדור הארץ להפקת אנרגיה.

מימן כאמצעי לאיחסון אנרגיה (דלק)
מימן הוא היסוד הקל ביותר. גז מימן חופשי מיוצר בתהליך אלקטרוליזה של מים. את המימן ניתן לאחסן, ולנצל להפקת אנרגיה במקום ובזמן הנדרשים כמקור אנרגיה על ידי בעירה, או באמצעות תא דלק. מימן כגז ניתן להזרים בצינורות, או להעביר במיכלי גז. מימן ביחד עם חמצן יוצרים מים, כך שבעירת מימן היא ללא יצירת זיהום אוויר.
מספר אוקטן (Octane)
גודל המאפיין דלק לתחבורה, בהתאם לכמות הנקישות שהוא יוצר במנוע. ככל שמספר האוקטן גבוה יותר הדלק נחשב יקר יותר.
מעלות פרנהייט (Fahrenheit)
סקלת טמפרטורה בה טמפרטורת ההיתוך של הקרח היא 32 מעלות, וטמפרטורת הרתיחה של המים 212 מעלות. מעלת פרנהייט שווה ל 5/9 מעלת צלסיוס. כדי להפוך מעלת פרנהייט למעלת צלסיוס, יש להחסיר 32, להכפיל ב 5, ולחלק את התוצאה ב 9.
מעלות צלסיוס (Centigrade, Celsius)
סולם טמפרטורה בו נבחרה טמפרטורת ההמסה של הקרח כ 0 מעלות, וטמפרטורת הרתיחה של המים כ 100 מעלות. מעלת צלסיוס אחת היא בערך 9/5 מעלת פרנהייט. זוהי שיטת היחידות המקובלת בעולם למדידת טמפרטורה על פי השיטה התיקנית MKS. כדי להפוך מעלת צלסיוס לפרנהייט, יש להכפיל ב 9, לחלק ב 5, ולהוסיף 32.
מנוע (Engine)
מתקן להמרת אנרגיה מסוג כלשהו לאנרגיה קינטית, בדרך כלל מתוך כוונה לנצל אותה כעבודה יעילה. קיימים: מנוע חשמלי – משתמש בזרם חשמלי ליצירת שדה מגנטי. מנוע שריפה פנימית – ממיר את האנרגיה הכימית שבבנזין לחום, המשמש לחימום גז המתפשט בתוך בוכנה. מנוע דיזל – משתמש בדיזל כדלק.
מצבר (Accumulator)
סוללה חשמלית נטענת. במכונית משתמשים בדרך כלל בסוללה המבוססת על עופרת עם חומצה. האלקטרודות הן עופרת ותחמוצת עופרת, והחומצה המשמשת כאלקטרוליט היא חומצה גופרתית.
מתאן (Methane)
גז דליק חסר ריח. מתאן נוצר מהתפרקות חומר אורגני (ביומסה). מתאן יכול לשמש כדלק גזי יעיל. נוסחה כימית CH4. מתאן מהווה מרכיב עיקרי של גז טבעי. (להרחבה הקלק כאן).
נויטרון (Neutron)
חלקיק אלמנטרי הנמצא בכל גרעיני היסודות חוץ ממימן. המסה שלו בערך זהה למסת הפרוטון, אלא שאין לו מטען חשמלי. נויטרונים משתחררים בתהליכי ביקוע גרעיני, ולעיתים גם בתהליכי מיזוג גרעיני.
נפט גולמי (Crude Oil)
תערובת פחמימנים בצורה נוזלית הנמצאת באופן טבעי במעמקי האדמה. מהווה חומר הגלם ממנו מפיקים את מוצרי הנפט, והדלקים הנוזליים. מכיל מעט תירכובות גופרית, חנקן וחמצן. התערובת נוזלית בלחץ אטמוספירי. (להרחבה הקלק כאן).
סוללה ("בטריה") (Battery)
מתקן הממיר אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית. סוללה מורכבת מתאים, שכל אחד מהם מייצר מתח חשמלי מסוים. את התאים ניתן לחבר בטור ובמקביל בהתאם לדרישות אספקת החשמל. בכל סוללה יש אלקטרודה חיובית ואלקטרודה שלילית, וביניהן נמצא האלקטרוליט. בין האלקטרודות נוצר הפרש פוטנציאלים. בתוך האלקטרוליט נעים היונים החיוביים מהאלקטרודה החיובית לאלקטרודה השלילית. קיימות סוללות מסוגים שונים, המורכבות מחומרים שונים. הסוללה הפשוטה מורכבת מפחמן ואבץ, ויוצרת אנרגיה חשמלית בתהליך חימצון הפחמן. (להרחבה הקלק כאן).
סוללה נטענת (ניקל קדמיום) (Rechargeable Battery)
סוללה חשמלית שלאחר שהתרוקנה, מחברים אותה למקור אנרגיה חשמלית, וטוענים אותה מחדש לשימוש חוזר. משמשת במכשירי חשמל ניידים כגון טלפונים סלולריים, או מחשבים ניידים.
סוללת אוויר (Air Battery)
סוללה בה אוויר מהווה את אחת האלקטרודות – יש הכוללים אותה כסוג של תא דלק. (להרחבה הקלק כאן).
ספקטרום אור נראה (Visible Spectrum)
חלק הספקטרום האלקטרומגנטי הנמצא בתחום הנראה (אורכי גל שבין 400-700 ננומטר).
פוטוסינתיזה (Photosynthesis)
תהליך בו צמחים ירוקים ממירים את קרינת השמש לאנרגיה כימית. דו תחמוצת הפחמן ומים הופכים לפחמימות, כגון גלוקוזה. (להרחבה הקלק כאן).
פחם (Coal)
חומר אורגני מוצק הניתן לשריפה, ומשחרר אנרגיה בתהליך זה. מורכב מפחמן מימן חמצן וחנקן. חומר שביר, המורכב משכבות מישוריות של פחמן. צבעו בין חום כהה לשחור. בלתי מסיס במים. מורכב ברובו הגדול מפחמן, ונוצר מתהליך ריקבון ללא חמצן של צמחיה לפני מיליוני שנים. (להרחבה הקלק כאן).
פחמי עץ (Charcoal)
פחם נקבובי בצבע שחור, שנוצר מבעירה של עץ ללא אוויר. (להרחבה הקלק כאן).
פיצוח (Cracking)
תהליך עיבוד המבוצע בבית זיקוק לנפט, בו שוברים מולקולות פחמימנים ארוכות ומסדרים מחדש את המבנה המולקולרי בשרשרות קצרות. בתהליך עיבוד הנפט הגולמי (Oil) לדלקים כגון: בנזין, סולר, דיזל, הופכים שרשרות פחמן ארוכות לפחמימנים קלים. ריאקציות הפיצוח יכולות להתבצע בטמפרטורות גבוהות ובלחץ גבוה, או בנוכחות קטליזטורים. (להרחבה הקלק כאן).
פצלי שמן (Oil Shale)
סלע משקע המכיל חומר אורגני מוצק הנקרא קרוגן. כאשר מחממים את פצלי השמן לטמפרטורות גבוהות, יוצא מהם השמן, וניתן לנצלו כדלק.
פרמנטציה (תסיסה) (Fermentation)
תהליך התפרקות קרבוהידראט (פחמימה) תוך יצירת CO2, או חומצה, או שניהם, בעיקבות פעולה של מיקרואורגניזמים.
רדיואקטיביות (Radioactivity)
תהליך גרעיני ספונטני, בו נפלטים מגרעין האטום חלקיקים, או קרינה אלקטרומגנטית (קרינת גאמא). כאשר נפלטים חלקיקים (פליטת אלפא או ביתא), היסוד הופך ליסוד אחר. התהליך מתבצע תוך כדי שחרור אנרגיה.
רשת חשמל (Electric Grid)
מערכת כבלים מוליכים להובלת החשמל מתחנת הכוח בה מיוצר החשמל, לצרכן.
קולט שמש (Solar Collector)
מתקן לאיסוף קרינת השמש מאזור רחב והמרתו לחום. (להרחבה הקלק כאן).
קטליזטור (Catalyst)
חומר המשנה את קצב התרחשותה של ריאקציה כימית, מבלי שהוא עצמו עובר כל שינוי.
קילוואט [KW]
יחידה למדידת הספק. משמשת בעיקר להספק חשמלי. שווה ל 1,000 וואט. (להרחבה הקלק כאן).
קילוואט שעה [KWh]
יחידה למדידת אנרגיה. משמשת בעיקר לאנרגיה חשמלית. שווה לפעולת קילוואט למשך שעה. שווה ל 853 קילוקלוריות של אנרגיית חום. (להרחבה הקלק כאן).
קלוריה גדולה (קילוקלוריה) (KCal)
יחידת אנרגיית חום השווה לכמות החום הדרושה להעלאת הטמפרטורה של קילוגרם אחד של מים במעלה אחת של צלסיוס. שווה ל 1000 קלוריות קטנות. קילוקלוריה שווה ל 4184 ג'אול. היחידה משמשת בעיקר לסימון ערכו האנרגטי של מזון. (להרחבה הקלק כאן).
קרוסין (Kerosine)
תערובת פחמימנים המתקבלת מזיקוק למקוטעין של נפט גולמי (פיצוח). משמש כדלק למטוסים או לטורבינות גז. מורכב מפחמימנים כבדים מעט יותר מאלו של בנזין או נפטא. (להרחבה הקלק כאן).
קרינה אלקטרומגנטית (Electromagnetic Radiation)
אנרגיה המתקדמת במרחב במהירות האור (c), ומורכבת משדות חשמלי ומגנטי המתנודדים יחד בכיוון מאונך אחד לשני. קרינה אלקטרומגנטית כוללת את כל תחום הספקטרום מגלי רדיו ארוכים, ועד לקרני גאמה אנרגטיות.
רכב חשמלי (Electric Vehicle)
רכב הפועל על מנוע המופעל באמצעות אנרגיית חשמלית.
תא דלק (Fuel Cell)
מתקן בו נוצר חשמל ישירות בתהליך אלקטרוכימי. אנרגיה כימית הופכת ישירות לאנרגיה חשמלית ללא תהליך בעירה. (להרחבה הקלק כאן).
תא שמש (Solar Cell)
מתקן ההופך אנרגיית קרינה אלקטרומגנטית ישירות לאנרגיה חשמלית בתהליך פוטו-וולטאי. כל תא שמש יוצר מתח נמוך מסדר גודל של 0.5 וולט. רק צירופים של תאים בחיבורים בטור ובמקביל מאפשרים יצירת מקור שימושי לאנרגיה חשמלית. (להרחבה הקלק כאן).
תא פוטו וולטאי – תא שמש (Solar Cell)
תא הממיר את אנרגיית השמש הפוגעת בו ישירות לחשמל. מורכב מחומרים חצי מוליכים. האור הנבלע בתא יוצר הפרדת מטענים חשמליים שיוצרת הפרש פוטנציאלים חשמלי. התאים המקובלים עשויים סיליקון, קדמיום סולפיד או גליום ארסניד. (להרחבה הקלק כאן).
תנור שמש (Solar Oven)
מתקן לקליטת אנרגיית שמש משטח יחסית גדול (מטר מרובע ויותר), לצורך חימום מים או בישול מזון. (להרחבה הקלק כאן).
תעלת הימים ("מוביל השלום")
תעלה מוצעת לאספקת מים מים תיכון או מים סוף לים המלח. תעלה זו תשמש על פי ההצעה לאספקת חשמל ולהתפלת מים. (להרחבה הקלק כאן).
תרמודינמיקה (Thermodynamics)
תרמודינמיקה היא תחום במדע העוסק במערכות ובתהליכים הקשורים בחום. (להרחבה הקלק כאן).