8.10 משימות טיפוח אוריינות טכנולוגית בנושא: "אנרגיה בהיבט רב תחומי"

כאמצעי עזר לטיפוח אוריינות טכנולוגית מדעית, נכתבו במחלקה להוראת המדעים, במכון ויצמן, מספר משימות בנושאי אנרגיה.

המשימות מופיעות גם באתר של משרד החינוך, בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/Haashara/Oryanut

לנוחיותכם, ריכזנו כאן בקבצי PDF, חלק מהמשימות שפורסמו על ידי משרד החינוך לקהל:

  1. ארובות השרב (Arubot Hasharav)  – הסבר על הנושא מופיע בקישור הבא.
  2. בריכת השמש (Solar Pond)  – הסבר על הנושא מופיע בקישור הבא.
  3. תאי דלק (Fuel Cells)  – הסבר על הנושא מופיע בקישור הבא.
  4. צריכת אנרגיה עולמית (World Consumption)  – הסבר על הנושא מופיע בקישור הבא.
  5. צריכת חשמל של מכשירים ביתיים (Electrical Equipment)  – הסבר על הנושא מופיע בקישור הבא.
  6. חשבון החשמל הביתי (Electric Bill)  – הסבר על הנושא מופיע בקישור הבא.
  7. כור גרעיני (Nuclear Reactor)  – הסבר על הנושא מופיע בקישור הבא.
  8. תנור שמש (Solar Oven)  – הסבר על הנושא מופיע בקישור הבא.
  9. מגדל שמש (Solar Tower)  – הסבר על הנושא מופיע בקישור הבא.
  10. תעלת הימים (Tunnel Seas)  – הסבר על הנושא מופיע בקישור הבא.