4.1.1 חשבון החשמל הביתי

חשבון החשמל הביתי מכיל:

  • את כמות החשמל הביתי שנצרך בתקופת החשבון (חודשיים) ביחידות של קילוואט שעה (שימו לב שאלו הן יחידות של אנרגיה, המבוטאות כמכפלה של יחידות הספק בזמן).
  • את המחיר שיש לשלם עבור כל קילוואט שעה.
  • את המכפלה שלהם, שהיא הסכום לתשלום (כמובן שחברת החשמל מוסיפה לכך עוד תשלום קבוע, ומע"מ).

פעילות של אוריינות מדעית על חשבון החשמל ניתן למצוא בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/Oryanut/MadaeyChomerFizikaHide/TCheshbon.htm

באתר של היחידה לתכנון תכניות לימודים.

פעילות נוספת, על צריכת מכשירי החשמל הביתיים ניתן למצוא באותו אתר, בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/Oryanut/MadaFizikaHide10/MChashmal.htm

מהי צריכת החשמל בהתאם לזמן ולמקום?

(מומלץ לתת את השאלות הבאות כשיעורי בית, ובכיתה, לערוך דיון המבוסס על תשובות התלמידים.)

  • האם יש הבדל בין צריכת החשמל בקיץ, לעומת צריכת החשמל בחורף? קחו נתונים מחשבונות החשמל הביתיים שלכם.
  • מה הסיבות להבדלים אלו בצריכה, בין עונות השנה השונות?
  • האם קיימים הבדלים בצריכת החשמל, בין אזורי מגורים שונים בארץ?
  • האם קיימים הבדלים בצריכת החשמל, בין אזורי מגורים שונים בעולם?
  • מהי צריכת החשמל הממוצעת של בית ממוצע בישראל בחודש?
  • מהי צריכת החשמל הממוצעת של כל מדינת ישראל בשנה?
  • מהי היכולת המכסימלית של חברת חשמל לספק חשמל?

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן