שבבים 23

מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 23


עורך: מקסים ברוקהיימר

עורכות משנה: רוחמה אבן ונורית זהבי

גרפיקה: פולינה קרביץ

הדפסה: יעל עמנואל, נמרודי רחל