מידע למועמדים לתכנית רוטשילד-ויצמן למורים

תכנית רוטשילד-ויצמן
התוכנית מציעה תואר שני בהוראת המדעים (MSc) ללא תזה במדרשת פיינברג, במכון ויצמן למדע.

מתכונת

התכנית אורכת שנתיים רצופות (ארבעה סמסטרים) והלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע (בימי שלישי וחמישי).

תכנים והוראה

התכנית כוללת הרחבה והעמקה בתחומי הידע המדעי, התחומי והבינתחומי, התוודעות לחידושי המדע, רכישת אסטרטגיות הוראה חדשניות, היכרות בלתי-אמצעית עם מעבדות מחקר במכון ויצמן למורי מדעים והכשרה לקראת הובלת יוזמות ייחודיות. הקורסים נבנים במיוחד לצורך התכנית, ובהתחשב בצרכים הייחודיים של המורים. ברוב הקורסים ההוראה מתבצעת על ידי מדענים בכירים ממכון ויצמן למדע.

 תחומי הדעת

כל תלמיד שמתקבל לתכנית מתמקד (בהתאם לרקע האקדמי שלו), באחד מהתחומים הבאים פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, או מתמטיקה.

 שכר לימוד

התלמידים שמתקבלים לתכנית פטורים משכר לימוד.

 מלגת קיום

התלמידים שמתקבלים ומשתתפים בתכנית זכאית למלגה חודשית.

 פרטים נוספים והגשת מועמדות

פרטים נוספים אודות התכנית, הגשת מועמדות, הדרישות האקדמיות וכד׳ נמצאים בדף התכנית באתר מדרשת פיינברג.

קישורים