item-1

אודות המאגר

מאגר המשאבים מתמקד בתכנים ייחודיים, כגון: נושאים מחזית המדע להעשרת המורה ולשילוב בהוראה, פעילויות חקר והערכה, הרצאות מוקלטות (קורסים, סמינר בינתחומי), דוגמאות לדרכי הוראה איכותיות (best practice) במקצועות שונים, קישורים למילוני מונחים ולהרצאות כדוגמת ההרצאות הפופולריות במדעי החיים במכון ויצמן, שילוב ההיסטוריה של המדע והמתמטיקה בהוראה, וכדומה.

^54EE4DE5F286C85CDF39B5686E74CD9CDD8972A50AC8EA05CD^pimgpsh_fullsize_distr

מורים מציעים

במדור זה מוצג לקט פעילויות שמורים ניסו בכיתותיהם כחלק מעבודת סיכום לקורס מסוים או במסגרת עבודת גמר.
הפעילויות פורסמו על דעתם ובהסכמתם של המורים.

 

לרשימת הפעילויות >