תואר שני עם תזה בהוראת המדעים

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה דורשים רקע דיסציפלינרי מעמיק באחד מתחומי הדעת, ויש עדיפות לבעלי רקע בחינוך מתמטי או מדעי, אך ניתן להשלים רקע זה במהלך הלימודים.

מתכונת

הקדשת זמן מלא ללימודים במשך 24 חודשים (ובתוך כך ארבעה סמסטרים בשתי שנות לימוד אקדמיות מלאות). מורים פעילים מקבלים אישור מיוחד לעבודה של מספר שעות בשבוע.

אודות התכנית

התכנית מותאמת לרקע של תלמידי המחקר ומציעה לימודים בתחום הדעת ובתחום החינוך המדעי/מתמטי וכן קורסים כלליים בחינוך ובמחקר חינוכי. תלמידי המחקר משתלבים בפעילות של קבוצות המחקר, ויש להם הזדמנויות למידה בתחומים מגוונים (למשל, פיתוח מקצועי של מורים, פיתוח קוריקולרי) הפותחות בפניהם מגוון אפשרויות בקריירה עתידית. חלק נכבד מהמשרות האקדמיות במחלקות להוראת מדעים באוניברסיטאות ובמכללות מאויש על ידי בוגרי תכנית זו. בוגרים רבים חוזרים לתפקידי הוראה, ניהול, הנחיה והובלה במערכת החינוך ובמשרד החינוך (למשל, מדריכים ארציים למדעים, מפמרי"ם, ראשי מרכזים ארציים). רבות מעבודות המחקר של הסטודנטים מתבצעות בהקשר של הפרקטיקה של הוראת המתמטיקה והמדעים בארץ ותורמים לקידומה.

שכר לימוד

התלמידים שמתקבלים לתכנית פטורים משכר לימוד.

מלגת קיום

התלמידים שמתקבלים לתכנית ומשתתפים בה זכאים למלגת קיום חודשית במהלך לימודיהם.

פרטים

פרטים נוספים אודות התכנית והגשת מועמדות באתר מדרשת פיינברג.

פרטים נוספים אודות הדרישות אקדמיות במסגרת הלימודים באתר מדרשת פיינברג.