המחלקה מציעה מספר תוכניות לסטודנטים:

  1. תכנית לתלמידי מחקר (עם תזה) המעניקה MSc ו- PhD ומופעלת על ידי מדרשת פיינברג, האחראית על לימודים לתארים מתקדמים (תואר שני ושלישי). בתכנית כ-30 תלמידי מחקר לשנה (חדשים וממשיכים), רובם לתואר שלישי. תנאי הקבלה דורשים רקע דיסציפלינרי מעמיק באחד מתחומי הדעת, ויש עדיפות לבעלי רקע בחינוך מתמטי או מדעי, אך ניתן להשלים רקע זה במהלך הלימודים. התכנית מותאמת לרקע של תלמידי המחקר ומציעה לימודים בתחום הדעת ובתחום החינוך המדעי/מתמטי וכן קורסים כלליים בחינוך ובמחקר חינוכי. תלמידי המחקר משתלבים בפעילות של קבוצות המחקר, ויש להם הזדמנויות למידה בתחומים מגוונים (למשל, פיתוח מקצועי של מורים, פיתוח קוריקולרי) הפותחות בפניהם מגוון אפשרויות בקריירה עתידית. חלק נכבד מהמשרות האקדמיות במחלקות להוראת מדעים באוניברסיטאות ובמכללות מאויש על ידי בוגרי תכנית זו. בוגרים רבים חוזרים לתפקידי הוראה, ניהול, הנחיה והובלה במערכת החינוך ובמשרד החינוך (למשל, מדריכים ארציים למדעים, מפמרי"ם, ראשי מרכזים ארציים). רבות מעבודות המחקר של הסטודנטים מתבצעות בהקשר של הפרקטיקה של הוראת המתמטיקה והמדעים בארץ ותורמים לקידומה.
  2. לימודים לתעודת הוראה. התכנית נוסדה בשנה"ל האקדמית 2003-2004 על ידי מדרשת פיינברג והמחלקה להוראת המדעים באישור המל"ג ובתמיכת משה"ח. התכנית מיועדת לתלמידי המחקר לתואר שני ושלישי של מכון ויצמן למדע ולבוגרי המכון. בתום שנה"ל 2011-2012 היו בתכנית 100 בוגרים. הלימודים מתבצעים במהלך 2 שנים. כל שנה יש קבוצה של כ-50 משתתפים בשלבים שונים של ההכשרה.
    אחת ממטרות התכנית לאפשר לתלמידי מחקר במדעים להתוודע לתאוריה ולפרקטיקה בחינוך מתמטי/מדעי. חלקם ישתלבו במערכת החינוך במסגרות שונות, אחרים יוכלו לתרום לחינוך מדעי במהלך הקריירה שלהם כמדענים (למשל, במסגרות לפיתוח מקצועי של מורים), וכן הכלים שירכשו יעזרו להם בהוראה האוניברסיטאית. התכנית כוללת את המרכיבים הרגילים של תעודת הוראה ובפרט התנסות פרקטית בבתי ספר.
  3. תכנית רוטשילד-ויצמן למורים המעניקה MSc (ללא תזה) היא אחד ממסלולי הלימוד לתואר שני של מדרשת פיינברג. התכנית נוסדה בשנה האקדמית 2008-2009 ומיועדת למורים מצטיינים בכימיה, מדעי החיים, מתמטיקה ופיזיקה בבתי-הספר העל יסודיים. בתום השנה האקדמית 2012-2013 יהיו לתכנית 154 בוגרים. כל שנה מצטרפים כ-30 מורים לתכנית שבאים מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים. כ-2/3 מהמשתתפים הם נשים. משתתפי התכנית, כולם בעלי תואר ראשון וניסיון בהוראה, נבחרים על סמך המלצות וריאיון אישי, והם זוכים בפטור משכר לימוד ובמלגת לימודים. הלימודים מתקיימים במהלך שנתיים במרוכז, יומיים בשבוע, וביתר הימים המורים ממשיכים לעסוק בהוראה וכן מתחייבים להמשיך ולפעול במסגרת מערכת החינוך שלוש שנים לפחות לאחר סיום התואר. התכנית כוללת הרחבה והעמקה של הידע המדעי, מפגשים בלתי אמצעיים עם מדענים ופעילויות במעבדות המכון, היכרות עם חידושים מדעיים, למידת גישות הוראה חדשניות, השתתפות במחקרים בתחומי הוראת המדעים הנעשים במכון והתנסות מעשית בהובלת יוזמות חינוכיות ייחודיות בבתי-הספר. התכנית מופעלת (פיתוח והוראה) על ידי אנשי סגל של המחלקה להוראת המדעים ומדענים רבים מהמחלקות המדעיות השונות במכון ובשיתוף פעולה עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. לצורך התכנית פותחו כ-60 קורסים ייחודיים.
    בראש התכנית עומדים פרופ' שמעון לויט מהפקולטה לפיזיקה ופרופ' בת-שבע אלון, ראש המחלקה להוראת המדעים. ועדת היגוי בראשותו של פרופ' ישראל בר-יוסף, סגן נשיא המכון לפיתוח משאבים ודיקן לענייני חינוך, מתווה את התנהלות התכנית.
    שניים מיעדי התכנית הם הקמת קהילה פעילה של משתתפים ובוגרים לצד סיוע למורים ולמערכת החינוך ביישום חידושים בהוראת המדעים והמתמטיקה ושיפור איכות ההוראה בכיתה. תכנית רוטשילד-ויצמן מעודדת את הבוגרים להמשיך בהתפתחותם המקצועית כאמצעי להשגת היעד ארוך-הטווח של השפעה על מערכת החינוך במדעים ובמתמטיקה. לשם כך מוצעות לבוגרים תכניות המשך המאפשרות המשך למידה (למשל, במסגרת בית ספר קיץ, בקהילות מורים ובקורסים מתוקשבים) וכן ייזום, פיתוח והובלה של יוזמות חינוכיות חדשניות (לדוגמה, הובלה של קהילות לומדות של מורים באזורי המגורים ברחבי הארץ), בשיתוף פעולה עם המחלקה להוראת המדעים, עם מחלקות נוספות במכון, ועם משרד החינוך. התכנית ממומנת מתרומת קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד. התכנית מקיימת קשר הדוק עם המפמ"רים של משרד החינוך.

מסלול להובלת יוזמות ושינויים במערכת החינוך בתכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות מתמטיקה ומדעים

מסלול זה מצטרף למסלול לתואר שני בסעיף 1ב ומיועד למורים מנוסים עם תארים גבוהים וניסיון ולבוגרי תכנית רוטשילד-ויצמן לתואר שני.
מסלול זה נועד לאפשר תרומה להוראת המדעים מחד והתפתחות מקצועית מאידך. במסגרת מסלול זה אמורים המורים המשתתפים להשתתף בקורסים מדעיים הניתנים במחלקות המדעיות במכון ויצמן ובקורסים של המחלקה להוראת המדעים, ובמקביל לפתח, להוביל וליישם יוזמות במערכת החינוך בהתאם לצרכים בשטח בהנחיית סגל המחלקה ומדענים במכון. אנו עדים לפעילות עניפה של מורים במסלול זה, הן במסגרות ושנות בארץ והן בקורסים בינ"ל בחו"ל. במסלול זה השתתפו בשנים הראשונות של התכנית כ-20 מורים. עם סיום הלימודים במחזור הראשון של תכנית רוטשילד-ויצמן, המספרים עולים בהדרגה עקב הצטרפות הבוגרים לפעילות. השנה השתתפו בתכנית 40 מורים. בשנה הבאה אנו צופים השתתפות של 35 מורים. כמו כן פועלים במסגרת התכנית: א. מרכז משאבים: אתר מרכז המשאבים אמור להוות במה להצגת חומרים המפותחים במסגרת תכנית רוטשילד-ויצמן. כמו כן הוא אמור לשמש כמקום משלים לפיתוח מקצועי של מורים המאפשר למידה מרחוק, וגישה למאגר עשיר של משאבים חינוכיים. ב. פורום בוגרים: בוגרי תואר שני ומסלול היוזמות בתכנית צפויים לפעול בכיתותיהם, בבית ספרם ולהוביל מגוון פעילויות במערכת החינוך ובקהילת המורים. מטרתו של פורום הבוגרים היא לשמור על הקשר עם הבוגרים, לאפשר להם לשתף ברעיונות ובכלים חדשים, ללמוד מעשייתם של עמיתים, לפתור בעיות יחד וכן לעודד אותם ליזום פעילות מקצועית ולהפגין מנהיגות. האיור להלן מתאר את הקשר בין הפעילויות השונות בתכנית רוטשילד-ויצמן לבין קידום מצוינות בהוראת מדעים ומתמטיקה.