פרטים והרשמה לתכנית

טופס הרשמה

המעוניינים להירשם לתוכנית ימלאו טופס הרשמה ויעבירו אותו לעדי שמרון ( adi.shimron@weizmann.ac.il ) במדרשה.

קורסים (באתר מדרשת פיינברג)

אודות התכנית

התכנית נוסדה בשנה"ל האקדמית 2003-2004 על ידי מדרשת פיינברג והמחלקה להוראת המדעים באישור המל"ג ובתמיכת משה"ח. התכנית מיועדת לתלמידי המחקר לתואר שני ושלישי של מכון ויצמן למדע ולבוגרי המכון.  הלימודים מתבצעים במהלך 2 שנים. כל שנה יש קבוצה של עד 50 משתתפים בשלבים שונים של ההכשרה.

בוגרי התוכנית ללימודי הוראה - תשע"ח

אחת ממטרות התכנית לאפשר לתלמידי מחקר במדעים להתוודע לתאוריה ולפרקטיקה בחינוך מתמטי/מדעי. חלקם ישתלבו במערכת החינוך במסגרות שונות, אחרים יוכלו לתרום לחינוך מדעי במהלך הקריירה שלהם כמדענים (למשל, במסגרות לפיתוח מקצועי של מורים), וכן הכלים שירכשו יעזרו להם בהוראה האוניברסיטאית. התכנית כוללת את המרכיבים הרגילים של תעודת הוראה ובפרט התנסות פרקטית בבתי ספר.

מטרה

לאפשר לתלמידי המדרשה ולבוגריה, וכן למשתלמים הבתר-דוקטורים במכון, להכשיר עצמם כמורים מובילים במערכת החינוך.

אוכלוסיית היעד

התכנית פתוחה לאוכלוסיות הבאות בלבד:

  • תלמידי מוסמך ודוקטור במחלקה להוראת המדעים.
  • תלמידי מוסמך ודוקטור במדרשת פיינברג, לאחר אישור הצעת המחקר, ובאישור המנחה.
  • משתלמים בתר-דוקטורים במכון ויצמן למדע.
  • בוגרי מדרשת פיינברג ובתר-דוקטורים לשעבר.

שפת ההוראה בתוכנית

תוכנית הלימודים לקראת תעודת הוראה שמציעה מדרשת פיינברג מתקיימת בשפה העברית בלבד.

משך הלימודים

משך הלימודים בתוכנית (כולל הפרקטיקום) הוא שנתיים.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים כוללת שבעה קורסים (הנלמדים במשותף) והתנסות מעשית (פרקטיקום).

התנסות מעשית (פרקטיקום)

180 שעות של הכשרה במהלכה מושם דגש על לימוד של דרכי הוראה הכוללות: חקר, פתרון בעיות, ביצוע פרויקטים, דיונים, שימוש בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה ולמידת עמיתים.

עלות

התוכנית אינה כרוכה בשכר לימוד, ואינה מזכה במלגה.

מועדי ההרשמה

ההרשמה לתוכנית נפתחת כל שנה ב-1 במרץ ומסתיימת ב-31 במאי.

פרטים נוספים

פרטים אודות התוכנית והסברים בנוגע לדרישות האקדמיות ניתן לקבל מ:
הרכזת האקדמית של התוכנית – ד"ר רחל כהן rycohen@bezeqint.net וראש התכנית – פרופ' דיויד פורטס.