העשרה מתמטית


פיתוח: מאיר (מקסים) ברוקהיימר

עריכה: נורית זהבי ואברהם הרכבי

הגהה: יטי ורון ורחל בוהדנה

הדפסה ועריכה במחשב: יעל עמנואל-אדרי ואבי טל

עיצוב וגרפיקה: אסף מסעוד

הכנת התקליטור: מרינה ארמיאץ