מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 19


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכת משנה: רוחמה אבן

גרפיקה: פאולינה קרביץ, זוהר שנקמן